00000050

Základní škola a Praktická škola
Broumov, Kladská

Škola pro žáky se zdravotním postižením.

00000054

Aktuality

Výběrové řízení na opravu střechy

Dne 18.10.2018 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu střechy budoby B.

Projektový den „Toulky přírodou“

Ve středu 19. září se žáci prvního stupně naší školy vydali se svými třídními učitelkami a asistentkami pedagoga do lesa kolem Kaple Svatého Huberta. Po cestě sbírali přírodniny, poznávali faunu a flóru místního lesa. Přírodniny využijeme k dalším projektovým dnům a v hodinách pracovního vyučování.

Pokračujeme v kurzu plavání

Od září 7. 9. 2018 pokračujeme v plaveckém výcviku. Absolvovat budeme 10 lekcí. Žáci jsou natěšeni na nově nabyté dovednosti.

Volby do Školské rady

V září  tohoto šk. roku 2018/19 proběhnou volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Návrhy kandidátů na členství ve školské radě jsou přijímány  do 31. srpna 2018 . Volby proběhnou ve středu 26. září. Poté  budou následovat plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky. 

 

Zahájení školního roku 2018/2019 - oznámení

Nový školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí 3.září 2018 v 8,00 hodin v budově školy.

00000041

Fotogalerie

Naše škola
Naše škola

00000056

Partneři školy

00000057