00000050

Základní škola a Praktická škola
Broumov, Kladská

Škola pro žáky se zdravotním postižením.

00000054

Aktuality

Pracovní listy - informace pro všechny naše žáky
Pracovní listy budou k vyzvednutí vždy ve středu od 8,00 - 9,00 hod.
Jsou to tyto středy: 1.duben, 15. duben, 29. duben, 13. květen, 27. květen, 10. červen, 24. červen.
Žádáme vás,abyste si je vyzvedli.Současně přineste podepsané vypracované úkoly ke kontrole. Nezapomeňte také číst - vezměte nějakou knihu,časopis.
Věříme, že výuka v letošním školním roce bude ještě zahájena. Všichni pedagogové pak s vámi učivo budou znovu procvičovat.
Zdraví vás celý pedagogický kolektiv.
Zápis do 1.třídy
V souladu s par. 46, odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. a Opatření MŠMT ze dne 18.3.2020 vyhlašujeme zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte podá přihlášku k povinné školní docházce osobně ve škole (kancelář otevřena každý den od 8,00 do 9,30 hod.), poštou nebo emailem.
Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce bude probíhat 
od 1.dubna.2020 do 30. dubna 2020.

Žádost o přijetí:
Pracovní listy
Vážení rodiče, naše učitelky připravily I. část  učebních materiálů. Pracovní listy můžete vyzvednout každý den v kanceláři školy v době od 8:00 hod. do 9,30 hod. Pokud ve vašem domě bydlí více našich žáků, vyzvedněte pracovní listy i pro ně. Sledujte také nabídku vzdělávacích aktivit  České televize a vzdělávací program UčiTelka.
Otevírací doba kanceláře školy
Informace pro rodiče a žáky:
V době mimořádných opatření vlády je kancelář školy otevřena pro veřejnost denně  od 8:00 do 9:30 hod. Jiný termín je nutno domluvit telefonicky nebo emailem.
Domácí úkoly
Vážení rodiče, připravujeme pro žáky pracovní listy ze všech důležitých předmětů. Žádáme vás, aby děti pracovaly a úkoly plnily. Všechny vypracované úkoly žáci odevzdají. Způsob předávání pracovních listů sdělíme.

00000041

Fotogalerie

Naše škola
Naše škola

00000056

Partneři školy

00000057