00000050

Základní škola a Praktická škola
Broumov, Kladská

Škola pro žáky se zdravotním postižením.

00000054

Aktuality

Nemocnice Broumov

V rámci projektu „Dokážu to“ jsme navštívili s žáky II. stupně nemocnici v Broumově, kde jsme se podívali do prostorů jednotlivých oddělení a ordinací. Po celou dobu se nám odborným a velice poutavým výkladem věnovala paní Alena Vodochodská. Tímto bychom vedení nemocnice a odbornosti paní Vodochodské chtěli velice poděkovat.

Plavání

Dne 16. 11. 2018 byl ukončen plavecký výcvik. Na žácích bylo vidět výrazné zlepšení plaveckých dovedností, z některých se stali celkem zdatní plavci. Na konci výcviku byli všichni odměněni diplomem a pochvalou.

Sportovní den

V úterý 27. 11. 2018 a ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhl na naší škole vánoční sportovní turnaj. Žáci se utkali ve vybíjené, ve florbale a v minifotbálku. Nejlepší sportovci byli odměněni. V rámci těchto sportovních dní se projevila hra fair play a tělesná zdatnost našich žáků.

Praktický seminář

V rámci projektu „Umíme se dohodnout“ jsme zrealizovali praktický seminář „Hudba v mém životě“ – seznámení a nácvik regionálních písní. Naši žáci předem nacvičili píseň Náchodský zámeček a na tomto semináři ji zazpívali v doprovodu kláves. Tímto děkujeme za spolupráci se ZUŠ Broumov.

Výtvarná soutěž

Žáci malovali, kreslili a výtvarně tvořili. Tentokrát na téma ,,Podzim“. Snažili se zachytit podzimní stromy, podzimní krajiny a barevně vyjádřit podzimní nálady. Nejlepší výtvarné práce byly oceněny.

00000041

Fotogalerie

Naše škola
Naše škola

00000056

Partneři školy

00000057