00000050

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Broumov, Kladská

Škola pro žáky se zdravotním postižením.

00000054

Aktuality

Praktická škola-přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019 se nekonají.

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška, lékařské potvrzení pro studium na přihlášce je nutné.

Praktická škola jednoletá     78 - 62 - C/01

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků.

Praktická škola dvouletá    78 - 62 - C/02

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením , kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Kritéria přijetí:

-ukončená povinná školní docházka v základní škole speciální či v základní škole praktické s kombinací s dalším zdravotním postižením

-hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

-předpoklad úspěšného zvládnutí výše uvedených oborů vzdělání.

Zápis do první třídy

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašujeme zápis do první třídy.

Zápis proběhne ve středu 4.dubna 2018 od 14,00 do 16,00 hodin v budově školy ve III.třídě v přízemí. Rodiče přinesou - rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doporučení SPC,PPP k zařazení.

Jarní prázdniny

V týdnu od 26.2. do 2.3.2018 mají žáci jarní prázdniny.

Školní výtvarná soutěž

Začátkem  prosince jsme opět zahájili velkou školní výtvarnou soutěž na  téma  ,,Zima“. Žáci malovali, kreslili a  vybarvovali. Snažili se výtvarně vyjádřit  zimní nálady  a zimní přírodu. Děti malovaly s velkým nadšením. Soutěž je bavila. Nejlepší výtvarné práce byly odměněny a zdobí vestibul naší školy.

Plavání

Žáci naší školy se účastní plaveckého kursu v kongresovém centru VEBA.  Dle plánu budou absolvovat 10 lekcí. Instruktorky plavání žáky seznamují,  jak se nebát vody, splývat, dýchat do vody, ukazují jim způsoby plavání  a v neposlední řadě poučují o bezpečnosti při kursu.  Žáci přicházeli s velkými obavami z vody.   Skvělé paní instruktorky jsou trpělivé a žáky rafinovaně motivují  k plaveckým dovednostem a  výkonům.

00000041

Fotogalerie

Naše škola
Naše škola

00000056

Partneři školy

00000057