00000050

Základní škola a Praktická škola
Broumov, Kladská

Škola pro žáky se zdravotním postižením.

00000054

Aktuality

Zazvonil zvonec a ...
Letošní školní rok končí. Byl zvláštní. Od 16.března byla škola uazvřena. Téměř 3 měsíce probíhala výuka netradičním způsobem.
Děkujeme žákům, že se snažili plnit zadané úkoly formou pracovních listů.
Děkujeme rodičům, kteří dohlíželi na to, aby úkoly byly splněny.
Děkujeme všem našim pedagogickým pracovníkům, kteří i v době nouzového stavu pečovali o děti našich zdravotníků, připravovali pro žáky učební materiál.
Nový školní rok bude zahájen v úterý 1.září 2020 v 8,00 hodin v budově školy.

Přejeme krásné slunné léto a těšíme se na setkání po prázdninách.
První absolventi Praktické školy na ZŠ a PŠ Kladské v Broumově
I když tento školní rok kvůli nouzovému stavu v naší společnosti neproběhl podle plánu, můžeme zaznamenat několik úspěchů v našem výchovně vzdělávacím procesu. Poprvé v historii školy jsme připravili žáky Praktické školy jednoleté k závěrečným zkouškám. Pod dohledem zkušební komise žáci Jaroslav Štěpař a Jakub Urban vykonali závěrečnou praktickou zkoušku a teoretickou zkoušku. Oba žáci prospěli s vyznamenáním. Velké poděkování za jejich přípravu k ZZ patří třídní učitelce Adéle Hassan a asistence pedagoga Ines Šťovíčkové.
I v průběhu nouzového stavu ve společnosti naši učitelé, asistenti pedagoga a všichni zaměstnanci školy aktivně pomáhali naší společnosti. Ines Šťovíčková pro zaměstnance školy, pro žáky i pro veřejnost v Broumově šila roušky, všichni ostatní zaměstnanci se podíleli na obstarávání dětí zaměstnanců nemocnice v Broumově. Učitelé pro žáky připravovali pracovní listy, které se staly součástí podkladů pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019 – 2020.
V tomto školním roce končí ve funkci ředitelky Mgr. Eva Bilíková. Odchází do starobního důchodu. Po celou dobu na naší škole velmi aktivně pracovala. Vážíme si její pracovitosti, houževnatosti, obětavosti, za předávání cenných pedagogických a organizačních zkušeností všem zaměstnancům školy i rodičům.  Touto cestou všichni děkujeme za vynikající odvedenou práci. Do dalších let jí přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, pohodu, štěstí, spokojenost a vždy dobrou náladu!
Děkujeme všem za spolupráci a přejeme krásné a pohodové léto. Nový školní rok již zahájí Mgr. Petra Pancnerová, ředitelka školy.
 
Hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/20
Vážení rodiče,
z důvodu trvání nouzového stavu v naší zemi jsme se bohužel nemohli sejít v dubnu na pravidelných třídních schůzkách, abychom vás informovali o průběhu vzdělávání žáků.  Nyní vám sdělujeme informace k hodnocení.
Na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/20 budeme žáky hodnotit podle vydané vyhlášky a metodiky ministerstva školství.
Začínáme 1.června 2020
Vážení rodiče,
žáci I. stupně přijdou do školy dne 1. června 2020. Výuka skupiny bude vždy každé pondělí, středu a pátek od 8. 00 hod. do 10. 45 hodin.
Žáci II. stupně nastoupí do školy 9. června 2020. Výuka skupiny bude vždy každé úterý a čtvrtek od 8. 00 hodin do 10. 45 hodin.
Žáci praktické školy nastoupí do školy 8.června 2020. Výuka skupiny bude vždy každé pondělí, středu a pátek od 8.00 hod. do 10.45 hod.
Do 10. června žáci musí odevzdat všechny pracovní listy, které budou ohodnoceny a stanou se podkladem pro hodnocení prospěchu žáků za II. pololetí. Dne 10. června 2020 žáci také obdrží testy z probraného učiva, které odevzdají dne 17. června 2020. 
Žádáme vás, abyste dohlédli na plnění zadaných úkolů, abychom mohli u našich žáků uzavřít 2. pololetí školního roku 2019 – 2020 a vydat vašim dětem vysvědčení.
 
Otevření školy
Vážení rodiče,
oznamujeme, že na základě rozhodnutí Vlády ČR otevřeme v nejbližších dnech školu. V této chvíli čekáme na upřesňující podmínky otevření. Ve dnech 28. - 29. 5.2020 vás budeme informovat o přesném termínu otevření školy, obdržíte Pravidla vztahující se na docházku žáků do školy , dále pak Čestné prohlášení, bez kterého by žák nemohl do budovy vstoupit.
Jsme rádi, že školu můžeme znovu otevřít a všichni se moc těšíme na naše žáky.

00000041

Fotogalerie

Naše škola
Naše škola

00000056

Partneři školy

00000057