00000050

Základní škola a Praktická škola
Broumov, Kladská

Škola pro žáky se zdravotním postižením.

00000054

Aktuality

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Více informací v dokumentu "Přijímací řízení"

Exotické ovoce

V pátek 8.2.2019 jsme si s žáky připravili projektový den zaměřený na zdravou výživu. V rámci programu Ovoce do škol jsme dostali na ochutnávku méně známé exotické plody a sušené ovoce. Ochutnali jsme například cherimoyu, nashi, granátové jablko, kiwi, mochyni, mango. Součástí dodávky byly letáky, ze kterých jsme přečetli zajímavosti o ovoci a dozvěděli se, jak toto ovoce zpracovat. Na mapě jsme si ukázali země, ze kterých ovoce pochází. Pak už jsme jen ochutnávali a vybírali to nejsladší ovoce.

Zápis žáků

Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2019/2020 pro děti se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami proběhne ve středu 3.dubna 2019 od 14.00 do 16. hod. v budově školy.

Zákonní zástupci musí přinést: rodný list dítěte, občanský průkaz, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Projekt Šablony II OP VVV

Se zahájením II. pololetí školního roku 2018/19 začínáme s realizací projektu „Vše pro děti“, který je financován z fondů  Evropské  unie.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Jedná se o projektovou výuku, školní kluby, vzdělávání pedagogických pracovníků a doučování žáků.

V rámci  projektové výuky se budeme snažit zorganizovat  pro naše žáky zajímavé exkurze  doplněné vždy odborníkem z praxe. Z přidělených finanční ch prostředků budou zakoupeny potřebné učební pomůcky.

Ukončení I. pololetí šk. roku 2018/19

Ve čtvrtek  31. ledna 2019 jsme ukončili výuku v I. pololetí. Všichni žáci se zúčastnili baletního vystoupení, které připravili žáci ZUŠ Broumov. Poté byla rozdělena vysvědčení a všichni pospíchali domů. V pátek 1. února je čekaly jednodenní pololetní prázdniny.

00000041

Fotogalerie

Naše škola
Naše škola

00000056

Partneři školy

00000057