00000050

Základní škola a Praktická škola
Broumov, Kladská

Škola pro žáky se zdravotním postižením.

00000054

Aktuality

Hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/20
Vážení rodiče,
z důvodu trvání nouzového stavu v naší zemi jsme se bohužel nemohli sejít v dubnu na pravidelných třídních schůzkách, abychom vás informovali o průběhu vzdělávání žáků.  Nyní vám sdělujeme informace k hodnocení.
Na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/20 budeme žáky hodnotit podle vydané vyhlášky a metodiky ministerstva školství.
Začínáme 1.června 2020
Vážení rodiče,
žáci I. stupně přijdou do školy dne 1. června 2020. Výuka skupiny bude vždy každé pondělí, středu a pátek od 8. 00 hod. do 10. 45 hodin.
Žáci II. stupně nastoupí do školy 9. června 2020. Výuka skupiny bude vždy každé úterý a čtvrtek od 8. 00 hodin do 10. 45 hodin.
Žáci praktické školy nastoupí do školy 8.června 2020. Výuka skupiny bude vždy každé pondělí, středu a pátek od 8.00 hod. do 10.45 hod.
Do 10. června žáci musí odevzdat všechny pracovní listy, které budou ohodnoceny a stanou se podkladem pro hodnocení prospěchu žáků za II. pololetí. Dne 10. června 2020 žáci také obdrží testy z probraného učiva, které odevzdají dne 17. června 2020. 
Žádáme vás, abyste dohlédli na plnění zadaných úkolů, abychom mohli u našich žáků uzavřít 2. pololetí školního roku 2019 – 2020 a vydat vašim dětem vysvědčení.
 
Otevření školy
Vážení rodiče,
oznamujeme, že na základě rozhodnutí Vlády ČR otevřeme v nejbližších dnech školu. V této chvíli čekáme na upřesňující podmínky otevření. Ve dnech 28. - 29. 5.2020 vás budeme informovat o přesném termínu otevření školy, obdržíte Pravidla vztahující se na docházku žáků do školy , dále pak Čestné prohlášení, bez kterého by žák nemohl do budovy vstoupit.
Jsme rádi, že školu můžeme znovu otevřít a všichni se moc těšíme na naše žáky.
Otevírání škol
Vážení rodiče,
informujeme vás, že Usnesení vlády ČR  č. 555, na jehož základě se od 25.5.2020 otevírají školy, se na naší školu nevztahuje.
25.května 2020 se naše škola neotevře.
V současné době není známo, zda se škola otevře. Musíme čekat na rozhodnutí vlády ČR.
O změnách vás budeme infoprmovat.
Zápis žáků do 1.třídy

00000041

Fotogalerie

Naše škola
Naše škola

00000056

Partneři školy

00000057