m m Škola Kladská - Archiv aktualit

00000054

Aktuality

Oznámení
Oznamuji, že v souladu s § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji ředitelské volno ve dnech 31.10.  a 1.11.2019. V těchto dnech budou probíhat stavební práce na úpravě nových prostor pro školní družinu.
Podzimní prázdniny
Ve dnech 29. - 30. 10. 2019 mají žáci podzimní prázdniny.
Státní svátek
Pondělí 28.10.2019 - státní svátek Den vzniku samostatného československého státu.
Dopravní hřiště Náchod
26. září a 3. října žáci naší školy navštívili Dopravní hřiště v Náchodě. Po teoretické přípravě si v praxi vyzkoušeli jízdu na kolech podle dopravních předpisů. Dopravní výuka obsahoval znalost značek a projíždění křižovatek.
 
Výlet do CHKO Broumovsko
16. září se vydala 3. třída na výlet do CHKO Broumovsko. Vyjeli jsme autobusem na Pasa a  potom jsme šli pěšky do Křinic. Cestou jsme sbírali houby, pozorovali přírodu a zvěř. U  kapličky Svatého Huberta jsme posvačili. Do Broumova jsme dorazili v dobré náladě a  s košíkem plným hub.
 
Schůze SRPŠ
Oznamujeme rodičům našich žáků, že první  rodičovské sdružení se koná ve středu 18.září 2019 od 15,00 hodin. Poté budou pokračovat informativní  třídní schůzky. Rodiče mají možnost si prohlédnout všechny prostory školy.
Plavecký výcvik
I v letošním školním roce čeká naše žáky plavecký výcvik. První hodinu plavání absolvují již v pátek 6.září 2019.
Školní rok 2019/2020
V pondělí 2.září 2019 byl slavnostně zahájen nový školní rok. Na žáky čekaly učebny vybaveny novým nábytkem a pomůckami. Přivítali jsme i několik prvňáčků, kteří obdrželi dárek od Královéhradeckého kraje.
Nový školní rok

Nový školní rok 2019/20  bude zahájen v pondělí 2.září 2019 v 8,00 hodin v budově školy.

Konec školního roku

V pátek 28.6.2019 jsme slavnostně zakončili školní rok 2018/19. Vysvědčení byla rozdána a všichni  už pospíchali na prázdniny. Přeje všem krásné slunné léto.

Turnaj v bowlingu

Ve středu 26.6.2019 proběhl turnaj v bowlingu v Centru Walzel Meziměstí. Tentokrát mezi sebou soutěžili  žáci. Na vítěze čekaly sladké odměny.

Sportovní den

Tak jako každoročně i letos se konal v závěru školního roku sportovní den.  Tentokrát jsme využili  školní hřiště, zahradu a tělocvičnu. Žáci si vyzkoušeli své dovednosti v různých disciplínách. Na závěr  horkéhodopoledne jsme se všichni zchladili zmrzlinou.

Péče o zdraví dítěte - zubní hygiena

V pátek 7.6.2019 se všichni žáci I. stupně zúčastnili  projektového den zaměřeného na zubní hygienu. Pod vedením zubní hygieničky si všichni znovu připomněli, jak  správně a jak často čistit zuby.

Za Karlem IV.
Za Karlem IV.

Jeden z posledních projektových dnů v tomto školním roce jsme využili k výletu do Prahy. Ve středu 5.6.2019  vyrazili naši žáci za doprovodu pedagogů na exkurzi  zaměřenou na památky spojené s Karlem IV.   Exkurze se vydařila, žáci si odváželi mnoho krásných zážitků.

Výstava trofejí v Martínkovicích - myslivost

Dne 17. 5. 2019 jsme navštívili s žáky výstavu trofejí Královéhradeckého kraje. Žáky celou výstavou provázel pan Žoček, který nám popisoval jednotlivé trofeje a vyprávěl o nich.

Na fotografiích jsme viděli muflony, daňky, jeleny, vlky a škody, které v okolí napáchali.

Akce se velice vydařila.

Bowling Centrum Walzel Meziměstí

Jako každý rok jsme se dne 15.5.2019 zúčastnili bowlingového turnaje mezi pedagogy ze speciálních škol v Královéhradeckém kraji. Zúčastnila se čtyři družstva. Nechyběla chuť, bojovnost a hlavně spousta zábavy. Na prvním místě, jako již tradičně,se umístili účastníci z Hradce Králové, druhá příčka patřila Trutnovu a na třetí pozici se umístilo družstvo naší školy. Skokanem turnaje byla naše kolegyně Z. Rohanová. Celá akce se velmi vydařila.

Den otevřených dveří - Ulita Broumov

Dne 15. 5. 2019 jsme byli pozváni na Den otevřených dveří do DDM ULITA BROUMOV.

Po příchodu se nás ujal pan ředitel M. Frommel a provedl nás téměř všemi prostory a vysvětlil jejich využití. Vyjmenoval celou řadu zájmových kroužků a aktivit, které tato instituce nabízí a zaštiťuje. Nakonec si žáci vyplnili zajímavý pracovní list, týkající se průřezu aktivit v Ulitě. Program byl zajímavý a všichni jsem se dozvěděli mnoho zajímavostí o aktivitách Velký dík patří panu řediteli za trpělivost a ochotu.

Exkurze na výstavu zvířat v Náchodě

V pátek dne 10.5. jsme se rozjeli do Náchoda na výstavu drobného domácího zvířectva. Chtěli jsme se podívat na králíky, slepice, kohouty, křečky. Viděli jsme i holuby. Výstava se nám velmi líbila. Dokonce jsme si koupili domů i pár myší, které nám dělali společnost ve vlaku a budou ji dělat snad i doma.

Školní rok 2019/20 - volné pracovní místo

Pro nový školní rok 2019/20 přijmeme 2 učitele/ky . Požadujeme předepsané vzdělání - VŠ pedagogická + speciální pedagogika.

Romská kuchyně

V rámci předmětů Český jazyk a Multikulturní výchova jsme s žáky mluvili o romských tradicích a jednou z nich je i romská kuchyně. Přizvali jsme na pomoc paní Vieru Horváthovou, babičku žáka naší školy. Povídala nám o romské kuchyni a nejznámějších pokrmech. Uvařila nám jedno z nejznámějších romských jídel – Pišot.

29. 3. 2019

Bruslení

V průběhu zimních měsíců jsme se věnovali zimním sportům, mimo jiné bruslení. Bruslili jsme na kluzišti u ROCK klubu, pod záštitou Ulity. Velice jsme si to užili. Někteří žáci stáli na bruslích poprvé; naučili se základům.

Bubenická dílna

Dne 14. 3. 2019 v naší škole zazněly rytmy sběrného dvora. Hrou na recyklované materiály (plastové sudy, hrnce, chrastítka z plechovek…). Pomocí této hry se žáci učí akcentům, gradacím, počítání, prožívání rytmu, atd. Zajímavá a nová činnost se všem moc líbila.

Hudebnice paní Eva Kroupová

Dne 2.5.2019 zavítala do naší školy učitelka hudební výchovy Gymnázia Broumov paní Eva Kroupová. Měla pro naše žáky připravenu zajímavou hodinu. Žáci naslouchali různým rytmům hudby a poté v malých skupinách výtvarně ztvárnili své pocity z hudby na papír. Práce byla zajímavá. Další aktivitou byla hra na Orffovy nástroje.

Paní Kroupové patří velký dík za zajímavou a inspirativní hodinu.

Horolezecká stěna

Dne 26. 4. 2019 se vydala partička odvážných žáků na horolezeckou stěnu v Broumově. Instruktorka žáky poučila o bezpečnosti a technice lezení na umělé stěně. O některé se pokoušely mrákoty již při pohledu ze spodu, ale opak byl pravdou. Téměř všichni si dodali odvahy a lezení je moc bavilo. Téměř všichni vylezli až nahoru. Byl to velký zážitek pro všechny a těšíme sena další akci. Poděkování patří instruktorce z Ulity Broumov paní Šárce Francové.

Velikonoční dílny

V dubnu jako již tradičně proběhly ve škole velikonoční dílničky. Žáci se seznámili s novými nápady a výtvarnými technikami. Vyrobili si milé dárky pro maminky a své blízké.

Karneval
Únor 2019

Letošní karneval se nesl v duchu ,, I v pohádkách se pracuje‘‘. Žáci připravili tematicky zaměřený krátký program v maskách. Ukázky z pohádek měly velký úspěch. Poté se soutěžilo a tančilo. Nechyběly ani sladké odměny pro zúčastněné. Všichni jsme si to užili.

Výsledky přijímacího řízení do Praktické školy

Praktická škola jednoletá  78 - 62 - C/01

reg.číslo 1                       přijat/a

Praktická škola dvouletá   78 - 62 C/02

reg.číslo  1                      přijat/a

reg.číslo  2                      přijat/a

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 59, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), že vyhovuje žádostem o přijetí ke  vzdělávání ve střední škole. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bylo vydáno 25.4.2019 a bude veřejně přístupné po dobu 15 dnů. Od této doby běží lhůta pro uplatnění zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že nedojde k uplatnění zápisového lístku v předepsané lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

V Broumově 25.dubna 2019      Mgr. Eva  Bilíková,ředitelka                                                       

Zápis do 1.ročníku

Ve středu 3.dubna 2019 proběhl zápis do 1.ročníku. Budoucí prvňáčci si odnesli drobné dárky na památku jejich významného dne. Těšíme se, že v novém školním roce rozšíří naše řady.

Seznam přijatých dětí

1/2019                  přijat/a

2/2019                  přijat/a

3/2019                  přijat/a

4/2019                  přijat/a

5/2019                  přijat/a

Na základě Žádosti o odklad školní docházky, doporučení SPC a dětského lékaře bude rozhodnuto o odkladu školní docházky u registračního čísla: 6/2019.   

Ředitelské dny volna

Oznamujeme, že v souladu s §24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašujeme ve dnech 6. - 7.5.2019 a 27.5.2019 dny ředitelského volna z organizačních důvodů. V tyto dny nebude v provozu ani školní družina.

Velikonoční trhy škol a školek Broumovska

V pátek 12.4.2019 se již poněkolikáté konal na Mírovém náměstí Velikonoční trh, na kterém se prodávaly výrobky dětí MŠ a ZŠ Broumovska.

V hodinách pracovního vyučování a při velikonočních dílnách naši žáci vyrobili mnoho krásných výrobků.Téměř vše se podařilo  prodat. Získané finanční prostředky budou využity při dalších aktivitách.

Poděkování zaslouží všichni, hlavně pak pí Michálková a pí Lamková.

Velikonoční dílny

V pátek 12.4.2019 jsme pro naše žáky zorganizovali ve spolupráci s kroužkem Ruce Křinice tradiční velikonoční dílny. Žáci si připomněli velikonoční tradice, vyrobili mnoho krásných velikonočních dekorací.

Okresní turnaj v sálové kopané

Ve středu 3.4.2019 se v České Skalici konal již 22.ročník okresního turnaje žáků v sálové kopané. Naši chlapci zde opět získali 1. místo. Láďa Hrubý byl navíc vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje.

Blahopřejeme!

26.ročník Krkonošského turnaje ve vybíjené

27.3.2019 se v Trutnově konal již 26.ročník Krkonošského turnaje ve vybíjené . Naši chlapci získali 1.místo.

Blahopřejeme!

Výběrová řízení

Dne 5.4.2019 byla ukončena výběrová řízení na opravu střech a výměnu oken.

Na realizaci akce "Nátěr střechy na budově A" byla vybrána firma Pavel Ptáček, Broumov.

Na realizaci akce "Výměna střešní krytiny na budově B" byla vybrána firma Daniel Pancner, Martínkovice.

Na realizaci akce "Výměna oken na budově A" byla vybrána firma Stavby Filipčík, s.r.o., Broumov.

Výběrové řízení na výměnu oken - budova A

Dne 19.3.2019 bylo vypsáno výběrové řízení na výměnu oken v podkroví budovy A.

Výběrové řízení na opravu střechy - budova A

Dne 19.3.2019 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu střechy budovy A.

Výběrové řízení na opravu střechy - budova B

Dne 19.3.2019 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu střechy budovy B.

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Více informací v dokumentu "Přijímací řízení"

Exotické ovoce

V pátek 8.2.2019 jsme si s žáky připravili projektový den zaměřený na zdravou výživu. V rámci programu Ovoce do škol jsme dostali na ochutnávku méně známé exotické plody a sušené ovoce. Ochutnali jsme například cherimoyu, nashi, granátové jablko, kiwi, mochyni, mango. Součástí dodávky byly letáky, ze kterých jsme přečetli zajímavosti o ovoci a dozvěděli se, jak toto ovoce zpracovat. Na mapě jsme si ukázali země, ze kterých ovoce pochází. Pak už jsme jen ochutnávali a vybírali to nejsladší ovoce.

Zápis žáků

Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2019/2020 pro děti se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami proběhne ve středu 3.dubna 2019 od 14.00 do 16. hod. v budově školy.

Zákonní zástupci musí přinést: rodný list dítěte, občanský průkaz, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Projekt Šablony II OP VVV

Se zahájením II. pololetí školního roku 2018/19 začínáme s realizací projektu „Vše pro děti“, který je financován z fondů  Evropské  unie.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Jedná se o projektovou výuku, školní kluby, vzdělávání pedagogických pracovníků a doučování žáků.

V rámci  projektové výuky se budeme snažit zorganizovat  pro naše žáky zajímavé exkurze  doplněné vždy odborníkem z praxe. Z přidělených finanční ch prostředků budou zakoupeny potřebné učební pomůcky.

Ukončení I. pololetí šk. roku 2018/19

Ve čtvrtek  31. ledna 2019 jsme ukončili výuku v I. pololetí. Všichni žáci se zúčastnili baletního vystoupení, které připravili žáci ZUŠ Broumov. Poté byla rozdělena vysvědčení a všichni pospíchali domů. V pátek 1. února je čekaly jednodenní pololetní prázdniny.

Exkurze Police nad Metují

Dne 11. ledna 2019 jsme se vydali do Police nad Metují. Naše kroky zamířily do ,,Staré školy‘‘, kde je vystaven dřevěný betlém nevídaných rozměrů. Toto však nebyla jediná zvláštnost vystaveného exponátu. Betlém byl navíc pohyblivý. Naše nadšení a obdiv jsme neskrývali.

     Návštěva pokračovala na výstavu fotografií z Vietnamu na téma ,,Děti rýže‘‘, kde se konala charitativní sbírka oblečení pro děti do Vietnamu. Za oblečení, které jsme donesli, bylo vstupné dobrovolné.

Nemocnice Broumov

V rámci projektu „Dokážu to“ jsme navštívili s žáky II. stupně nemocnici v Broumově, kde jsme se podívali do prostorů jednotlivých oddělení a ordinací. Po celou dobu se nám odborným a velice poutavým výkladem věnovala paní Alena Vodochodská. Tímto bychom vedení nemocnice a odbornosti paní Vodochodské chtěli velice poděkovat.

Plavání

Dne 16. 11. 2018 byl ukončen plavecký výcvik. Na žácích bylo vidět výrazné zlepšení plaveckých dovedností, z některých se stali celkem zdatní plavci. Na konci výcviku byli všichni odměněni diplomem a pochvalou.

Sportovní den

V úterý 27. 11. 2018 a ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhl na naší škole vánoční sportovní turnaj. Žáci se utkali ve vybíjené, ve florbale a v minifotbálku. Nejlepší sportovci byli odměněni. V rámci těchto sportovních dní se projevila hra fair play a tělesná zdatnost našich žáků.

Praktický seminář

V rámci projektu „Umíme se dohodnout“ jsme zrealizovali praktický seminář „Hudba v mém životě“ – seznámení a nácvik regionálních písní. Naši žáci předem nacvičili píseň Náchodský zámeček a na tomto semináři ji zazpívali v doprovodu kláves. Tímto děkujeme za spolupráci se ZUŠ Broumov.

Výtvarná soutěž

Žáci malovali, kreslili a výtvarně tvořili. Tentokrát na téma ,,Podzim“. Snažili se zachytit podzimní stromy, podzimní krajiny a barevně vyjádřit podzimní nálady. Nejlepší výtvarné práce byly oceněny.

Projekt Šablony II OP VVV

V letošním školním roce jsme úspěšně podali žádost o poskytnutí dotace v rámci

Výzvy č. 02 _ 18 _ 063 Šablony II. v prioritní ose 3 OP VVV.

Tento projekt „ Vše pro děti “ začneme realizovat od 1.1.2019.

Projekt Šablony I. OP VVV

V říjnu 2018 jsme ukončili realizaci projektu „Šablony pro ZŠ Kladská“ který byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V průběhu realizace projektu ve šk. letech 2016/2017, 2017/2018 jsme hlavně zrealizovali:

12 setkání s rodiči žáků ZŠ

3 bloky doučování

3 bloky přípravy na vyučování

2 kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti

vzdělávání pedagogů v rámci čtenářské i matematické gramotnosti

a další vzdělávací akce

Výsledek výběrového řízení - Oprava střechy
Dne 26.10.2018 bylo ukončeno výběrové řízení na opravu střechy budovy školy – části B. Na realizaci akce byla uzavřena smlouva s p. D.Pancnerem, Martínkovice.
Olympiáda v Polsku

Dne 6. 10. 2018 se žáci naší školy zúčastnili Olympiády v Nowé Rudě. Vyrazili jsme v 8 hod, v počtu 14-ti dětí. Počasí nám přálo a cesta rychle ubíhala. Na místě nás čekalo 19 stanovišť s lehkými úkoly. K občerstvení žáci dostali obloženou housku, koláček, ovoce a pití. Na závěr všichni žáci obdrželi medaile, které si odnesli domů. Akce se zdařila.

Výběrové řízení na opravu střechy

Dne 18.10.2018 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu střechy budoby B.

Projektový den „Toulky přírodou“

Ve středu 19. září se žáci prvního stupně naší školy vydali se svými třídními učitelkami a asistentkami pedagoga do lesa kolem Kaple Svatého Huberta. Po cestě sbírali přírodniny, poznávali faunu a flóru místního lesa. Přírodniny využijeme k dalším projektovým dnům a v hodinách pracovního vyučování.

Pokračujeme v kurzu plavání

Od září 7. 9. 2018 pokračujeme v plaveckém výcviku. Absolvovat budeme 10 lekcí. Žáci jsou natěšeni na nově nabyté dovednosti.

Volby do Školské rady

V září  tohoto šk. roku 2018/19 proběhnou volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Návrhy kandidátů na členství ve školské radě jsou přijímány  do 31. srpna 2018 . Volby proběhnou ve středu 26. září. Poté  budou následovat plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky. 

 

Zahájení školního roku 2018/2019 - oznámení

Nový školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí 3.září 2018 v 8,00 hodin v budově školy.

Nový školní rok 2018/2019

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 3.září 2018 v 8,00 hodin v budově školy.

Ukončení školního roku

V pátek 30.června 2018 jsme slavnostně ukončili školní rok rozdáním vysvědčení.

Přejeme všem krásné prázdniny, hodně sluníčka a mnoho pěkných zážitků z letního putování.

Předávání cen

Ve středu 23. 5. proběhlo slavnostní předávání diplomů za I. místo na hudebně - divadelním festivalu v Náchodě. Paní ředitelka předala kromě diplomů i malé dárky, sladkou odměnu a pochvaly ředitelky školy za vzornou reprezentaci.

Muzeum Merkur a Muzeum papírových výrobků

V pátek 15. 6. 2018 jsme se vypravili za odměnu z předvedených výkonů ve školní olympiádě „Všeználek“ do Police nad Metují. Zde jsme navštívili Muzeum Merkur a také Muzeum papírových výrobků. V obou muzeích se nám moc líbilo a odnesli jsme si veliké zážitky.

21. – 22. 6. 2018 – dvoudenní pobyt na Janovičkách

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 jsme se ráno vypravili pěšky od školy polní cestou na skautskou chatu „Pod Bobří skálou“. Zde jsme strávili celý den a také noc. Program pobytu byl zaměřen na společenské a sportovní hry s ekologickou tematikou. Druhý den ráno jsme šli zpět do školy, opět pěšky. Počasí nám přálo. Všichni jsme se vrátili v pořádku…

Festival

Dne 18. 5. 2018 se konal IX. ročník hudebně-divadelního festivalu speciálních škol regionu s mezinárodní účastí. Tento rok jsme se rozhodli, že naše vystoupení bude opravdu speciální. Téma bylo "Austrálie". S hudebním výběrem a choreografií aboridžinského beatu nám pomáhal externí pracovník pan Bohdan Janeczek, který vymyslel, že vystoupení obohatí i velmi talentovaní žáci z ostatních tříd. Vlastní kulisy a kostýmy připravovala Adéla Hassan a Ines Šťovíčková. Počátečního nápadu se někteří kolegové obávali. Viděli žáky jako zlobivé. Risk, velká snaha a dřina při nácvicích se vyplatily. Nejen, že jsme obsadili I. místo, ale krásný pocit z festivalu zhodnotil jeden z žáků takto " Paní učitelko, díky, že jste mě vzali, protože tady to je tak krásné, v životě jsem nebyl v tak krásném divadle, lidi se se mnou fotí, vidím a slyším pravé zpěváky. No já si poprvé v životě připadnu jako boháč." Ještě jednou velký dík všem zúčastněným.

 

13. 6. 2018 - miniprojekt „Mimořádné události“

Ve středu 13. 6. 2018 třetí a čtvrtá třída zorganizovala miniprojekt „Mimořádné události“. První vyučovací hodinu jsme si povídali o tom, co mimořádné události jsou, jak se při nich zachovat. Shlédli jsme krátké dokumenty k vybraným situacím. Poté jsme navštívili HZS Broumov.

Domov seniorů

Dne 22. 5. žáci speciální třídy a výběr žáků ze III. třídy navštívili Domov seniorů. Cílem bylo rozveselit seniory při příležitosti svátku "Den matek". Žáci i paní učitelky si připavili zajímavý program: zarecitovali básničky a zpestřením bylo hudební vystoupení pod vedením p. Bohdana Janeczka se školním sborečkem. Na konci žáci rozdali malé dárečky, které vyrobili v hodinách Čsp. Tentokrát to byly květinové košíčky. Myslím, že dopoledne se všm líbilo. Tímto děkuji žákům, kteří se na to i náležitě a společensky oblékli a paním učitelkám za vzornou reprezentaci.

Výlet do Adršpachu

V rámci projektu ,,Dokážu to…“ jsme se vydali s žáky na turistický výlet do Adršpašských skal.. Počasí nám přálo a my se kochali krásou skal. Děti hádaly  co skály představují . Největší zážitek jsme však měli z pohádkové přepravy  na lodičce na  skalním  jezírku

Tento výlet se dětem velmi líbil. Díky tomuto výletu si žáci rozšířili své zeměpisné znalosti a blíže se seznámili s okolím  města, ve kterém žijí.

Dopravní hřiště Náchod

Ve čtvrtek 14. června vyjeli žáci 1. stupně na dopravní hřiště v Náchodě, kde proběhla výuka. Žáci se zde naučili respektovat dopravní značky, což přispěje k jejich bezpečí o  prázdninách, kdy budou častěji jezdit na kole a stanou se tudíž účastníky silničního provozu.

Želva

Dne 4. 5. 2018 přinesla do školy paní Kollertová želvu zelenou. Všechny děti z I. stupně se o želvě dozvěděly zajímavosti ze života želvy. Nakonec si ji mohly pohladit a nakrmit.

Všeználek

Dne 3. 5. 2018 se konala školní olympiáda „Všeználek“. Děti z I. stupně a speciálních tříd plnily úkoly na čtyřech stanovištích.

1. Toulky přírodou: roční období, lesní zvěř, třídění ovoce a zeleniny

2. Angličtina v pohybu: zaměření na čísla, tvary a zvířata

3. Hrajeme si s písmenky: skládanky, doplňovačky

4. Kouzlení s čísly: geometrické tvary, matematické hlavolamy (ze zápalek)

Umístění:

I. – II. třída      1. místo – Bílek Aleš

                        2. místo – Koshelya Andrej

                        3. místo – Dostálová Veronika

III. třída           1. místo – Horváth Dominik

                        2. místo – Botošová Daniela

                        3. místo – Mateová Nela

IV. třída           1. místo – Čisár Diego

                        2. místo – Giňa Jaromír

                        3. místo – Ferenc Martin

V. třída            1. místo – Čepe Viliem

                        2. místo – Drozd Matěj

                        3. místo – Ferenc Josef

pálení Moreny

12. 4. 2018 pálení Moreny

V dubnový slunečný čtvrteční den jsme se rozloučili se zimou. Po krátkém povídání o Moreně jsme ukončili zimu zapálením Moreny. Poté jsme přivítali jaro básničkami a písničkami o jaru. Při hledání pokladu jsme zjistili, že jaro je už opravdu tady. V křoví se hemžily užovky. Akce se zdařila, počasí nám přálo.

Klauni

Dne 6. 4. 2018 nás navštívili klauni z daleké Moravy. Přivezli s sebou kufry. Děti musely najít správný klíč k jejich odemčení z velkého svazku klíčů. Panovala zde velmi příjemná a uvolněná atmosféra, která byla doprovázena hudbou.

Okresní výstava drobného zvířectva

Dne 11.5.jsme se vydali s žáky do  Náchoda  na výstavu drobného zvířectva. Děti si prohlédly  králíky, slepice, kohouty a holuby. Dozvěděly se o zvířatech nové informace a rozšířily si tak  přírodovědné znalosti.

Plavání nám končí

Náš plavecký kurz je u konce. Žáci se naučili mnoho plaveckých dovedností. Leckteří z nich pokořili i své obavy a strach z neznámého. Všichni byli spokojeni a šťastni. Kurz byl ukončen plaveckým závodem. Závodníci plavali jako o život a byl to opravdu velký a nelítostný souboj. Předávání diplomů bylo odměnou za snahu a dovednosti na kurzu. Poděkování patří instruktorkám motivujících naše žáky.

Velikonoční jarmark

V pátek 23. 3. se na Mírovém náměstí konal Velikonoční jarmark. Návštěvníci měli možnost zakoupit si výrobky žáků naší školy i jiných škol základních i mateřských a dětí z dětského domova, které vyrobili spoustu krásných velikonočních výrobků.

Turnaje ve fotbale
23. 3. 2018
Starší chlapci naší školy se zúčastnili turnaje ve fotbale. Umístili se na 1. místě a přivezli si putovní pohár. Byli vyhodnoceni jako nejlepší družstvo, hráli fair-play.
Turnaj vybíjené
Turnaj vybíjené

Žáci naší školy se zúčastnili turnaje ve vybíjené v Trutnově.

dívky 1. místo

chlapci 3. místo

Karneval „Vítejte v cirkuse“

Dne 14. 3. 2018 byl na naší škole uspořádán karneval s názvem „Vítejte v cirkuse“. Každá třída měla připravený svůj program, který předvedla ostatním. Bylo to zábavné, dětem se to velmi líbilo. Na závěr karnevalu byl tanec s hudbou a vyhodnocení jednotlivých vystoupení. Oceněni byli všichni.

Dny ředitelského volna

V souladu s § 24, odst.2., zákona č. 561/2004Sb., vyhlašuje ředitelství školy na dny 30.dubna 2018 a 7.května 2018 dny ředitelského volna. Volných dnů bude využito k vnitřním úpravám budovy školy.

Velikonoce

Od čtvrtka 29.března 2018 mají žáci  velikonoční prázdniny.

Pravidelná výuka začne v úterý 3.dubna 2018.

Velikonoční dílny

V týdnu od 12. 3. - 16. 3. 2018 začala jarní příprava (výzdoba nástěnek a oken). Pokračovala v pátek velikonočními dílnami. A završena bude v pátek 23. 3. Velikonočním jarmarkem na Mírovém náměstí, kde bude možnost zakoupit si výrobky žáků naší školy, které vyrobili v rámci vyučování a také velikonočních dílen.

Praktická škola-přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019 se nekonají.

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška, lékařské potvrzení pro studium na přihlášce je nutné.

Praktická škola jednoletá     78 - 62 - C/01

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků.

Praktická škola dvouletá    78 - 62 - C/02

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením , kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Kritéria přijetí:

-ukončená povinná školní docházka v základní škole speciální či v základní škole praktické s kombinací s dalším zdravotním postižením

-hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

-předpoklad úspěšného zvládnutí výše uvedených oborů vzdělání.

Zápis do první třídy

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašujeme zápis do první třídy.

Zápis proběhne ve středu 4.dubna 2018 od 14,00 do 16,00 hodin v budově školy ve III.třídě v přízemí. Rodiče přinesou - rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doporučení SPC,PPP k zařazení.

Jarní prázdniny

V týdnu od 26.2. do 2.3.2018 mají žáci jarní prázdniny.

Školní výtvarná soutěž

Začátkem  prosince jsme opět zahájili velkou školní výtvarnou soutěž na  téma  ,,Zima“. Žáci malovali, kreslili a  vybarvovali. Snažili se výtvarně vyjádřit  zimní nálady  a zimní přírodu. Děti malovaly s velkým nadšením. Soutěž je bavila. Nejlepší výtvarné práce byly odměněny a zdobí vestibul naší školy.

Plavání

Žáci naší školy se účastní plaveckého kursu v kongresovém centru VEBA.  Dle plánu budou absolvovat 10 lekcí. Instruktorky plavání žáky seznamují,  jak se nebát vody, splývat, dýchat do vody, ukazují jim způsoby plavání  a v neposlední řadě poučují o bezpečnosti při kursu.  Žáci přicházeli s velkými obavami z vody.   Skvělé paní instruktorky jsou trpělivé a žáky rafinovaně motivují  k plaveckým dovednostem a  výkonům.

Halloween

Jako již tradičně byl Halloween ve znamení strašidelných kostýmů, duchů a dlabání dýní. Krásnou dýni, kterou jsme si vypěstovali na školní zahradě si žáci ve III. třídě vydlabali dle své fantazie.  Nedílnou součástí byla i výroba masek . Tato tvořivá činnost se žákům moc líbí a baví je. Dýňovými strašidly jsme si vyzdobili třídu a posléze i prostor před školou.

Knihovna Broumov

V polovině prosince jsme se vypravili s žáky III. třídy do Městské knihovny v Broumově. Byli jsme mile překvapeni změnami.  Krásné nové sezení pro pohodlí čtenářů bylo k nepřehlédnutí, nový barevný nábytek taktéž. A protože byl čas Vánoc, tak tu nechyběl ani krásně nazdobený vánoční stromek.

Paní knihovnice se nás ochotně ujaly, přečetly žákům úryvky z knih pro děti a navodily velmi milou a příjemnou atmosféru. Povyprávěly žákům, k čemu a komu knihovna slouží, podle čeho se mají orientovat, jak vybírat knížky a jak se ke knihám mají chovat, na koho se mají obrátit, když potřebují poradit. Poté žáky provedly celým prostorem knihovny. Žáci si pak půjčovali a prohlíželi knihy dle vlastního výběru a uvážení. Nakonec jsme luštili zajímavý vánoční kvíz. Městskou knihovnu navštěvujeme pravidelně a vždy je to pro žáky přínosné a poučné.

 

                                                                                                                    Za III. třídu P. Pancnerová

                                                                                                                                        V. Pasulyová

Pololetní prázdniny

Ve středu 31.ledna 2018 končí I. pololetí školního roku 2017/2018. Hned ve čtvrtek 1.února 2018 zahajujeme  druhé pololetí. V pátek  2.února 2018 mají žáci prázdniny.

Čert, anděl a Mikuláš

Dnešní den byl nejen na naší škole ve znamení obav, strachu a někdy i slziček. Celé dopoledne žáci nedočkavě vyhlíželi onu obávanou trojici čerta, Mikuláše a anděla.  ,, Přání‘‘ se žákům vyplnilo poslední vyučovací hodinu. K našemu překvapení k nám do školy zavítali hned tři čerti a jeden Mikuláš, anděl se bohužel nedostavil. V tomto, ne příliš, příjemném obsazení se i ti nejstatečnější z nejstatečnějších obávali nejhoršího. A bylo tomu opravdu tak. Nejenže se čerti vyptávali každého zvlášť na jejich chování, ale o spoustě hříšníků již věděli své. Z této nepohody žáky vysvobodila písnička a básničky, které žáci s roztřesenými bradami odříkali. Ti hodní byli obdarováni a spokojeni a ti ostatní slibovali nápravu. Tradici budeme jistě za rok opakovat.

Projektový den - Zdraví

Poslední pátek v měsíci se jako vždy konal projektový den. Tentokrát na téma „Zdraví“. Třída II. a III. se šla podívat do garáží k nemocnici, kde jsou vozidla záchranné služby, a kde na ně čekala sestřička, aby dětem pověděla, co všechno taková služba obnáší. Z auta žákům vytáhla i batoh s léky, ukázala jim fonendoskop, přístroj na měření saturace a srdečního rytmu, dýchací přístroj, zásobníky na kapačky a další zdravotní pomůcky. Žáci se mohli podívat i do sanitky, kde bylo spoustu dalších přístrojů a vybavení k záchraně lidského života.

Žákům se návštěva líbila a tímto ještě jednou velmi děkují paní Vodochodské, která se jim celou hodinu věnovala a trpělivě odpovídala na všechny dotazy.

Olympiáda v Polsku

Dne 8. listopadu 2017 se naše škola zúčastnila Olympiády v nedaleké obci Nowa Ruda – Dziekowiec v Polsku. Tato akce byla zorganizována za spolupráce s obcí Křinice. Žáci naší školy se s velkou vervou pustili do soutěžních disciplín. Skákali a podlézali překážky, házeli míčky na cíl, běhali slalom a plnili mnoho dalších zajímavých disciplín, u kterých měli možnost, ukázat své dovednosti a schopnosti. Soutěže byly zajímavé a žáky bavili. Konec celého programu byl hodně sladký. Žáci byli obdarováni koblihou a krásnými zelenými příšerkami na památku, diplomem a medailí.                                         Touto cestou bychom chtěli zároveň poděkovat paní starostce Křinic za umožnění se této akce zúčastnit.

Pouštění draků

Ve čtvrtek šli žáci II. třídy pouštět draky. Po velké přestávce šli na cyklostezku, kde je pěkné místo bez drátů a stromů. Měli s sebou tři draky. Děti s draky musely běhat, jinak by nelítaly. Byla to zábava. Na cestě pak větší kluci zkoušeli utíkat se žákem na vozíku a i s ním pouštět draka. Byli z toho pěkně udýchaní, ale drak letěl krásně. Na závěr se žákům podařilo dostat draka na strom. Naštěstí šel lehce dolů a do školy se žáci se vrátili se všemi draky.

Školní výtvarná soutěž

Začátkem listopadu jsme zahájili velkou školní výtvarnou soutěž na  téma : ,,Podzim“. Žáci malovali, kreslili a  vybarvovali. Snažili se výtvarně vyjádřit  podzimní pocity. Soutěž se vydařila. Nejlepší výtvarné práce byly odměněny a zdobí vestibul naší školy.

Školní dopravní soutěž

V říjnu proběhla na našem školním hřišti velká dopravní soutěž. Připravili se přílby, koloběžky, kola,  mohlo se začít. Žáci si procvičili správnou koordinaci na kole, jízdu  kolem překážek, namalovali si semafor. Akce byla dětmi velmi pozitivně přijata. Jízda na kole je totiž velmi baví. K tomu všemu nám svítilo teplé podzimní slunce.

Houby

V pátek 8. 9. 2017 se třetí třída vydala hledat houby na nedaleká Pasa. V lese nás čekalo velké překvapení. Nejenže jsme se občerstvili spoustou ostružin, ale hub bylo tolik, že jsme je ani nepobrali. Převažovaly podhříbky a pravé hřiby. Všichni se vraceli z lesa spokojeni a příjemně unaveni.

Drakiáda

Drakiáda v naší škole proběhla za nepříznivých povětrnostních podmínek. Draci ne a ne vzlétnout. Naběhali jsme spoustu kilometrů, ale stálo to za to. Nakonec draci vzlétli a my jsme měli velikou radost.

Konec října byl ve škole ve znamení Halloweenu

Konec října byl ve škole ve znamení Halloweenu. Žáci třetí třídy si strašidelný svátek opravdu užili. Od rána probíhala ve třídě pracovní nálada. Vyráběli se netopýři, duchové, masky, kostlivci, pavouci i pavučiny…a spousta jiných halloweenských věciček. Nechybělo ani dlabání dýní, které nám krásně svítily a zdobily třídu. Halloween se vydařil a všichni si ho pěkně užili.

Výstava

V pátek 31. 10. 2017 žáci II. a IV. třídy navštívili výstavu obrazů z česko-polského plenéru. Obrazy byly různorodé. Některé barevné, některé namalované pouze obyčejnou tužkou. Viděli jsme tam sovu, psa, srnku, papouška, faraona, piráta z Karibiku, obrázek zimy, koláž na téma láska a ještě mnoho dalších krásných obrazů. Výstava se nám moc líbila a těšíme se na další.

Výběrové řízení

V září 2017 proběhlo výběrové řízení na výměnu 12 kusů střešních oken.

Olympiáda Nowa Ruda
Olympiáda Nowa Ruda
V sobotu 7. října 2017 byla část žáků I. stupně Základní školy na sportovní olympiádě v Nowe Rudě v Polsku.

Žáci tam jeli soutěžit ve fotbale, kopání do branky, her s padákem.Celkem bylo 19 stanovišť, na kterých závodníci hráli basket, hokej, florbal, chodili s míčkem na lžíci, shazovali kuželky, házeli kroužky na tyč, házeli míč do koše, chodili s polštářkem na hlavě, kličkovali s balonem, trefovali se polštářky do krabice, běhali, driblovali do obručí. Ke svačince dostali koláček a čaj. Ve volných chvílích si žáci užili tanec a na závěr dostali medaile. Slavnostní nástup i zakončení doprovodila hornická kapela.

Výlet Křinice
Výlet Křinice
V pátek 15. září šla naše II. třída na výlet na houby na Pasa. Našli jsme hřiby, podhříbky, klouzky, modráky. U kapličky sv. Huberta jsme se nasvačili a pak už jsme došli do Křinic, odkud jsme se vrátili do Broumova autobusem. Po ranním mrholení se vyčasilo a zbytek výletu už bylo hezky.
Wenet
Wenet
Ve čtvrtek 7. září šla II. třída do zoologické zahrady. Zvířátkům žáci nesli nasbíraná jablíčka. Pan Weber dětem dovolil zvířata nakrmit.

Jablíčka chutnala kozám, lamám, velbloudům, oslíkům a ovcím. Další zvířata, která chodila po svých výbězích, byli černé labutě, kočky, slepičky, děti viděli i dikobraza. Sáček jablek děti nechaly ještě pro další krmení. Byl krásný babí den a tak si žáci návštěvu hezky užili.