00000043

Základní údaje

Obory vzdělávání
1. 79-01-B/01 Základní škola speciální kapacita 20
2. 79-01-C/01 Základní škola kapacita 105
Škola sdružuje

 

I. Základní škola kapacita 120 IZO: 102 266 069
II. Školní družina kapacita 25 IZO: 110 011 589
III. Školní jídelna kapacita 300 IZO: 110 200 586
Vymezení činnosti
Hlavní činnost: Uskutečňuje základní vzdělávání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Poskytuje zájmové vzdělávání. Uskutečňuje školní stravování.
Doplňková činnost: Provozuje hostinskou činnost
Statutární orgán: Ředitelka Mgr. Eva Bilíková, Nová 310, 550 01 Broumov
Založení školy: 02. 09. 1949
Zařazení do sítě: 17. 06. 1996
IČO: 70 836 469
Identifikátor školy: 600 024 121
Základní informace
Název: Základní škola, Broumov, Kladská 164
Adresa: Kladská 164, 550 01 Broumov
Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČO: 70 889 546, Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové, od 01. 07. 2001.
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovací listina: Vydaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účinností od 1. ledna 2006. Č.j. : 24024/SM/2005.

00000044

Školská rada

Školská rada vznikla v říjnu 2005 dle par. 167 zák. č. 561/2004 Sb. jako orgán podílející se na správě školy. Zasedá 2x ročně. Povinnosti jsou stanoveny na základě par.168 zákona: 

 • projednává rozpočet školy
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • projednává rozpočet školy
 • podílí se na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy
 • Složení Školské rady:
 • PhDr. Dagmar Sokolová – zvolený zástupce pedagogických pracovníků školy
 • p. Renata Urbanová – zvolený zástupce zákonných zástupců žáků školy
 • p. Liana Cholevová – za zřizovatele

Ve středu 30.9.2015 proběhly volby do školské rady.  Za zákonné zástupce žáků byla znovu zvolena paní Urbanová.

Na středu 21.září 2016 jsou vyhlášeny volby do školské rady. Proběhne volba zástupce z řad pedagogických pracovníků.

00000045

Seznam pracovníků

Ředitelka školy   Mgr. Bilíková Eva  
Zástupce ředitele školy   PaedDr. Rohanová Zdena
Ekonom školy   Ing. Felgrová Miluše
Vedoucí školního stravování Suchánková Petra  
Učitelé     Mgr. Balcarová Mája
      Ing. Dostálová Monika
      Mgr. Petrová Daniela  
      Mgr. Pancnerová Petra
      PhDr. Sokolová Dagmar
      Hassan Adéla
      Michálková Dagmar  
      Lamková Zdena  
Vychovatel ŠD   Kollertová Petra  
Asistenti pedagoga   Pasulyová Věra  
      Kollertová Petra  
     

Svatošová Jitka

 
      Šťovíčková Ines  

Školník

    Exnerová Blanka  
Uklízečky     Exnerová Blanka  
      Gagová Jana  
Pracovníci školní jídelny   Prosová Jitka  
      Chotěborská Marta  
      Strelec Pavel

00000046

Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby žákům školy, jejich zákonným zástupcům i pedagogům

 • Výchovný poradce PhDr. Dagmar Sokolová

 • Školní metodik prevence PaedDr. Zdena Rohanová

Konzultační hodiny:

výchovný poradce
pondělí 11,00 – 11,45 hod.
středa 10,00 – 10,45 hod.
metodik prevence
pondělí 13,00 – 14,00 hod.
středa 11,00 – 11,45 hod.

Po domluvě lze domluvit konzultační hodiny individuálně.

00000048

Rozpočet PO

Střednědobý výhled organizace pro roky 2019 - 2020
vlastní výnosy vlastní náklady na náklady náklady neinvest. výsledek neinvest.
výnosy doplň. výnosy hlavní doplň. celkem příspěvky a hospodaření dotace a
hl.činnost činnost celkem činnost činnost   dotace (doplň.čin.) příspěvky
325,000 1060,000 1385,000 10902,600 1060,000 11962,600 10577,600 0 0
330,000 1065,000 1395,000 10928,700 1065,000 11993,700 10598,700 0 0
Rozpočet PO na rok 2017

mzdy

5951,147

vlastní výnosy hl.čin.

314,97

OON

275,000

doplňková čin.

1 050,00

Odvody

2 116,890

náklady hl.čin.

9 948,65

FKSP

119,023

náklady doplň.čin.

1 050,00

ONIV

144,469

neinvest.příspěvky a dotace

9 633,68

NIV celkem

8 606,529

 

 

limit zam.

18,830

 

 

00000047

Kontakty

Adresa školy:

Kladská 164
550 01 Broumov

Telefon: 491522194 – škola
491524261 – školní jídelna

e- mail školy: zvs.broumov@seznam.cz

Web školy: www.zssbroumov.cz

ID datové schránky: ejq6tja