00000054

Aktuality

5. 5. 2021 - Školní akce „Chceme žít zdravě“
Pod vedením učitelky Dagmar Sokolové se na školním hřišti uskutečnil netradiční program pro žáky 1. stupně naší školy. Na programu byly především motivační soutěže, jejichž cílem bylo připomenout žákům, jak důležité je pro všechny zdraví.
Žáci si vyzkoušeli jízdu na kolech a koloběžkách, zábavnou formou ochutnávali zdravé pokrmy (se zavázanými oči hádali, co právě jedí) a také plnili test na téma zdraví.

Důkazem toho, že si našeho zdraví opravdu vážíme, jsou granty na podporu učení o zdravém způsobu života, které jsme vytvořili: Chceme zdravý a bezpečný život, Pomáhejme si a Sportujeme s radostí. Doufáme, že finance na další aktivity podporující zdravý životní styl získáme.
Pálení čarodějnic a projektový den – 30. dubna 2021
30. duben – dnes je pátek, den čarodějnic a navíc máme v naší škole projektový den na téma „Pohádkové jaro“. Je tedy zcela evidentní, že tento den je potřeba si řádně užít.
V I. třídě se rozhodli například umíchat si kouzelnické lektvary a také se podívat na to, jak taková čarodějnice vypadá, podívali se tedy na pohádku Princezna ze mlejna. Ve III. třídě žáci poslouchali vyprávění pohádky O koblížkovi, kterou si následně zkusili zahrát, a poté se sešli u ohně, kde si pochutnali na špekáčcích. Ve vyšších ročnících neotáleli, a také si vytvořili pestrý program: podnikli výlet, tvořili čarodějnice, sledovali film, kreslili, a také si povídali. Paní učitelky se taktéž zapojily, a převlékly se za čarodějnice. Tím vytvořily skvělou atmosféru, a žáci budou mít dlouho o čem vyprávět.        Jungová Romana
Profíci v testování!
Hlásíme, že vládou nařízené testování zvládáme levou zadní. Dokonce jsme už zkusili druhý typ testů, takže se z nás pomalu, ale jistě stávají profíci!
A teď s pravdou ven.
Nejdříve jsme se testování docela báli. Viděli jsme nějaké reportáže v televizi, lidé si tam jen stěžovali, a tak jsme si mysleli, že to bude třeba bolet. Ale vůbec to nebolí! Naopak, je to něco nového, cítíme se zodpovědně.
Zkoušíme nové věci, a když se nám nedaří, požádáme paní učitelku, a ona nám vždy poradí. Vždycky jsme všichni napjatí, jestli se náhodou neobjeví dvě čárky a nebudeme posláni domů. Zatím se to ale nikomu nestalo, takže cajk :)                                                                                                                                                    Zdraví Vás Žáci III. třídy

 
23. 4. - Učíme se v přírodě
V pátek 23. dubna jsme si vzali čtvrtky a barevné křídy, a vypravili jsme se kreslit do přírody. Hledali jsme zajímavé stromy, které bychom uměli přenést na papír. Našli jsme je!
Stromy jsme si tedy namalovali, a poté jsme si řekli jejich názvy, ukázali různé druhy listí a poučili se, jak vypadají takové a pupeny. Nakonec jsme se snažili odhadnout stáří těchto stromů. Na památku jsme si je také vyfotili. Učení se v přírodě a o přírodě se nám líbilo!       Sokolová Dagmar

 
Testování - instruktážní video
Návrat žáků do škol
Vážení rodiče a žáci a studenti,

Od pondělí 12. 4. 2021 otvíráme
všechny součásti školy, včetně  školní družiny, střední školy a pro všechny děti
Žáci do školy mohou nastoupit za následujících podmínek, které vyplývají z platných zákonů a nařízení vlády:
1. Do školy může jenom dítě zdravé
2. Do školy nemůže dítě s jakýmikoli příznaky COVID-19
3. Dítě bude povinno se přímo ve škole podrobit 2x týdně testování antigenním samotestem
4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí dítě zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne
Těšíme se na Vás!!!!!
Další informace budou na www stránky postupně doplněny,
sledujte je! 
 
Zápis žáků do 1. ročníku - 7. 4. 2021
Minulý rok se zápis žáků do prvního ročníku vhledem k epidemiologické situaci konal pouze online formou. Letos jsme se s dětmi mohli seznámit osobně ve škole, a tak jsme si je trochu vyzpovídali, vyzkoušeli jejich motoriku, postřeh nebo správné držení tužky. Předvedli nám například jak umí skákat panáka, jejich orientaci v prostoru, vnímání rozdílů nebo stejných zvuků, správné pojmenování zvířat a následné přiřazení do správných skupin. Všichni se moc snažili, nebáli se a vydali ze sebe jen to nejlepší.
Budeme se těšit v září, až se z dětí stanou oficiálně žáci, a započnou tak další etapu svých životů.
 
Distanční výuka
Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Na základě rozhodnutí vlády budeme pokračovat i nadále v distanční výuce. Materiály, které máte již vypracované, přinesete v úterý 23.března 2021 od 11.00 - 13.00 hod do vestibulu školy a zároveň si vyzvednete nové materály k distanční výuce. Tento den si můžete domluvit individuální konzultace s vyučujícími. 
Přejeme Vám hodně úspěchů při plnění svých úkolů a doufáme, že brzy setkáme ve škole. 

Pevné zdraví všem a dobrou náladu přeje vedení školy.
 
Přijímací řízení
Posunutí termínu pro odevzdání zápisového lístku na SŠ
Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci a osobní nepřítomnosti žáků ve škole se prodlužuje termín pro odevzdání zápisových lístků uchazečům o střední vzdělávání z data 15.března 2021, které je stanoveno § 60g odst.2 ŠZ na termín 6.dubna 2021.

                                                                                                                                               Vedení školy
Uzavření školy
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se od 1.března 2021 až do 21.března 2021 naše škola uzavírá!!!
Materiály k distanční výuce budou k dispozici ve vestibulu školy dne 4.3.2021 od 11. hod - do 13 hod
. Je nutné se v tento den dostavit. Odevzdání bude při návratu do školy. Prosím sledujte naše stránky, kde Vás budeme informovat o novinkách. Přejeme žákům i jejich rodičům pevné zdraví a těšíme se na spolupráci.

                                                                                                                                             Vedení školy
Den s knihou – Projektový den
S únorem jsme se na naší škole rozloučili projektovým dnem pod názvem Den s knihou. Možná vás napadne, že děti a kniha v dnešní době vůbec nejdou dohromady, ale zajímavým faktem je to, že děti v dnešní době čtou obecně více než kdy jindy (Sedláček, 2020). Čtou totiž příspěvky na sociálních sítích, sportovní články aj. Svět internetu je světem plný textů.
Ale teď už zpět ke kouzlu knihy a k programu našeho projektového dne. V I. třídě se nejdříve věnovali různým druhům písma, povídali si o místních spisovatelích (Jirásek, Němcová), diskutovali o rozdílech mezi slovy spisovatel x novinář a knihovna x knihkupectví. Nakonec se také díky interaktivní prohlídce měli možnost projít po Městské knihovně v Broumově.
U našich nejmladších žáčků, tedy ve III. třídě se nejdříve předčítaly pohádky o známé dvojici Křemílek a Vochomůrka za účelem poslechu a porozumění textu. Poté se také pustili do psaní a kreslení. Žáci měli za úkol vybarvit omalovánky Křemílka a Vochomůrky, a k tomu si přepsat krátký úryvek z knížky.
U učitelky Dostálové v V. třídě začal projektový den diskuzí na téma „Co je to kniha a jaké druhy knih máme?“. Poté diskuze pokračovala v duchu spisovatelů. Dalším bodem programu byla tvorba vlastního příběhu.
A co se dělo ve třídě učitelky Novákové? Tato třída využila systém spolupráce. Spojila se s II. třídou a (většinou ve dvojicích) žáci tvořili vlastní knihy. Takové nadšení jsme u těchto žáků dlouho neviděli. Nadšení se projevilo jak ve výkonu tak i v samotných výsledcích.
Vlastní kniha se tvořila i ve třídě VII., kde pod vedením třídní učitelky Sokolové žáci psali knihu třídy a také časopis.
Nakonec třída učitelky Michálkové. Zde zhlédli velice zajímavý dokument „Jak se tvoří kniha?“, četli si z knihy Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních a nakonec to nejdůležitější – šli se ven nadýchat čerstvého vzduchu. A víte co? Běžte taky! :)        Romana Jungová
 
Výtvarná soutěž: Zima
V tomto měsíci se u nás ve škole konala výtvarná soutěž pod názvem Zima. Žáci vytvářeli obrázky s její tématikou. Výtvarné práce se velmi podařily. Žáci kreslili například sněhuláky, zimní kopce nebo sněhové vločky. Malovali, kreslili a vybarvovali – využívali především svoji fantazii a kreativitu.
Nakonec si své práce navzájem ukázali a ohodnotili.    D. Sokolová

 
Vážíme si svých věcí - úklid
Člověk a svět práce není předmět jen o výrobě a činnostech spojených s nářadím, jak si možná mnozí z vás myslí. Kupříkladu v pátek 19. února dostali žáci III. třídy za úkol řádně si uklidit své lavice, přihrádky s pomůckami a také své batůžky. Ano, i úklid může být součástí této hodiny. Žáci se učí nejen pořádku, ale i například úctě ke svým věcem.
Kdo si hraje, nezlobí!
Každou přestávku se scházíme u fotbálku. Hrajeme a baví nás to. Střílíme góly a rádi soupeříme, zejména chlapci. Jsme rádi, že si můžeme hrát a učitelé jsou rádi, že je nezlobíme.   Metodik prevence
Angličtina hrou
S anglickým jazykem na naší škole občas trochu zápasíme. Není proto od věci si hodiny anglického jazyka občas zpestřit. Vyzkoušeli jsme si angličtinu „hrou“. Žáci si tak formou dramatických, rytmických a dalších her osvojili především slovíčka. Jelikož nám není příliš rozumět (nosíme roušky), hledáme, ukazujeme a hádáme, nutí nás to procvičovat se i již získanou slovní zásobu. Také pracujeme s hravými výukovými programy.
Hodiny angličtiny nás konečně začaly bavit!    D. Sokolová a P. Nováková (učitelky AJ)
 
Další tělesná výchova na běžkách!
V úterý 16. února si naši žáci v rámci tělesné výchovy připomněli, jak se jezdí na běžkách. Po stopě na Rožmitál si dokázali, že musí ještě krapet potrénovat. Minimálně proto, aby dokázali udržet tempo s kvalitním běžkařským doprovodem - ředitelkou Petrou Pancnerovou. 
Na snímcích můžete vidět spokojené tváře našich žáků - zkoušet nové věci je prostě baví!
Malujeme na sklo
Rozhodli jsme se, že si vyzkoušíme v rámci výtvarné výchovy opět něco netradičního. Tentokrát jsme zkusili sklo!
Malovali jsme na skleněné hrníčky, lahve a na okna. Také jsme si vyzkoušeli malování na skleněné destičky. A povedlo se.
Z vydařené práce máme všichni radost. VII. třída - D. Sokolová
 
Valentýnská hodina
V pátek 12. února se ve III. třídě slavil Valentýn!
V rámci výtvarné výchovy si žáci pod vedením učitelky Sokolové vytvořili krásná přáníčka a u toho snědli valentýnský dort.
Jelikož Valentýn je svátek plný lásky, naši žáci nemysleli jen na sebe. Vytvořená přáníčka si vzali domů a obdarovali své nejbližší.
Malujeme obrazy
Vzhledem k současné situaci, kdy je ve školách zakázána tělesná i hudební výchova, učitelé musí vymýšlet alternativní program. U nás v VII. třídě se věnujeme kreativitě našich žáků, malujeme.
Nejdříve jsme zkoušeli kresbu jen na obyčejný bílý papír, poté na čtvrtku a nakonec na plátno. A jak můžete vidět – povedlo se! Obrazy jsme si ve třídě vystavili, a tím vznikla naše vlastní galerie. Až situace dovolí, můžete se přijít na vlastní oči přesvědčit, jak talentované žáky ve škole máme :)    Dagmar Sokolová – třídní učitelka.
Přijímací řízení na Praktickou školu jednoletou a dvouletou
Ředitelka Základní školy a Praktické školy, Broumov
vyhlašuje
1. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 do oborů vzdělání dle RVP:
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
Přihlášku spolu s lékařským posudkem a zdravotní způsobilostí žáka zašlete nebo individuálně předejte nejpozději do 1. 3. 2021na adresu školy.
Jarní prázdniny
Od 1.2.2021 - 5.2.2021 mají žáci jarní prázdniny. Uvidíme se tedy v pondělí 8.2.2021. 
                                                                                                                     Vedení školy
28. ledna 2021 – Projektový den: Kyslík jako podmínka života
Věděli jste, že člověk vydrží bez kyslíku maximálně několik minut?
Čtvrtek 28. ledna nepatřil na naší škole jen vysvědčení. V tento den jsme se v rámci projektového dne věnovali tématu Kyslík. Vzhledem k aktuální situaci jistě nebudete namítat, že se jedná o téma velice důležité.
Jak už to u projektových dní na naší škole bývá, každá třída si vymýšlí vlastní originální program týkající se daného tématu.
Takže například třída Moniky Dostálové se zabývala všemi základními podmínkami života – tedy nejen kyslíkem, ale i vodou, sluncem a potravou.
Ve třídě Pavly Novákové žáci diskutovali o přírodě kolem nás a tvořili projekt Fotosyntéza.
A co se dělo u našich nejmladších žáčků? Zde byl na pořadu dne díl Dýchání z cyklu Byl jednou jeden život (dokument pro děti), a poté se experimentovalo!

 
28. 1. – Střední škola řemesel, Hořice
Exkurze
Kam dál? Touto otázkou se zabývají žáci 9. i 8. ročníků. 
Ne vždy je snadné se rozhodnout, proto se na naší škole snažíme s těmito žáky nahlédnout pod pokličku různých středních škol.
Ve čtvrtek 28. 1. jsme se vydali na exkurzi do Hořic. Zde se nachází Střední škola řemesel a Základní škola. 
Zajímaly nás především nabízené učební obory. Nejvíce naše žáky zaujaly obory Zednické práce a Pečovatelské služby. Prohlédli jsme si celou školu, internát, posilovnu a jednotlivé učebny. Tato exkurze se všem velice líbila.        D. Sokolová
 
Zkoušíme to na běžkách aneb Nemůžeš? Přidej!
Podle tohoto hesla se řídila skupinka našich žáků, když si v úterý 19. ledna v rámci tělesné výchovy nazuli běžky, a zkusili tak něco nového. Pod vedením ředitelky školy (zároveň zkušené běžkařky) Petry Pancnerové a asistentky Kateřiny Jiráskové vyrazili po okolí (kolem golfového hřiště a ke „Křížku“). Díky skvělému počasí si žáci užili nejen běžky, ale i výhled do blízkého i dalekého okolí.
Zimní radovánky – 15. 1. 2021
Po dlouhé době máme možnost si užít sněhovou nadílku! 
Proto jsme neváhali a hned jsme vyrazili s mladšími žáčky ven. Jelikož konzistence sněhu nebyla příliš příznivá, nedařilo se nám ze sněhu postavit sněhuláky. My se však rozhodli nevzdat! Nakonec se nám podařilo vystavět sopku, horu a dokonce i hrad.
Při přízni sněhu budeme i v dalších dnech trávit čas venku na čerstvém vzduchu – budeme stavět sněhuláky, sáňkovat apod.
Žádáme tedy rodiče, aby dohlédli, že jejich děti nosí teplé oblečení – nejlépe oteplováky nebo kombinézu (případně věci na převlečení), rukavice a čepici! Děkujeme
 
Certifikát ČSN EN ISO 50001:2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci,přátelé školy,
chtěli bychom Vám ještě jednou popřát do nového roku hlavně pevné zdraví, spokojenost, štěstí a radost. Pevně věříme, že se situace s pandemií brzy zlepší a my se budeme moci scházet s Vámi a Vašimi dětmi při různých akcích školy.
Stále ve škole platí zvýšená hygienická opatření: nošení roušek, mytí a dezinfekce rukou, měření teploty,...
Vstup třetích osob je do školy povolen pouze ve vyjímečných případech.
Z toho důvodu není ani možnost setkání na třídních schůzkách, tak jak jsme byli zvyklí.
V tomto a příštím týdnu budou probíhat třídní schůzky individuální formou - telefonicky, emailem či jiným způsobem. Třídní učitelé Vás budou informovat o prospěchu, absenci a chování Vašich dětí.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 ​​​​​​​Vedení školy
 
Rozloučení s kalendářním rokem 2020
V pátek 18.12. se žáci naší školy rozloučili s kalendářním rokem 2020. Věděli, že v tento den jsou ve škole naposledy (v tomto roce), a že je čekají delší prázdniny. Už se viděli u pohádek s mísou cukroví, těšili se na dárky, a také na to až si odpočinou. A nebyli jediní, i učitelský sbor byl myšlenkami u válení těsta a dohánění restů, u dokupování a následného balení dárků. I přesto se poslední den sešli a užili si posledních pár hodin ve škole společně. V některé třídě se rozhodli zhlédnout vánoční pohádku, v další se věnovali kreativitě a malování, jinde zas nechtěli ustoupit od tradice, a tak si uspořádali třídní vánoční besídku, kam pozvali i ředitelku a zástupkyni školy.       R. Jungová
17. 12. 2020
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozšířilo vánoční prázdniny od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021. V těchto dnech je také uzavřena školní družina. Žáci jdou naposledy do školy v pátek 18. 12. 2020.
Nástup do školy je od 4. 1. 2021.
V případě změny Vás budeme včas informovat.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho úsměvu, radostných zážitků a pevné zdraví v novém roce.
                                                                                                                                                    Vedení školy
27. 11. 2020 – Projektový den ,,Podej mi ruku”
V naší škole jsme se v pátek 27. listopadu rozhodli žákům zpříjemnit návrat do lavic dalším projektovým dnem. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům bylo téma celkem jasné, ale každá třída si vymyslela opět vlastní program.
Na chodbách bylo možné slyšet například smích žáků sledujících film Sám doma nebo pokyny naší kreativní duše (učitelky Lamkové) směřující k těm, kteří se podíleli na výrobě adventních věnců.
V V. třídě se také pustili do tvorby věnečků, vybarvili malé papírové betlémy a následně je vystřihli, a také vytvořili krásné baletky ze sněhových vloček.
Ve III. třídě byl program následující: žáci se nejdříve seznámili s příběhem o narození Ježíška, povídali si o vánočních zvyklostech, a nakonec vytvořili barevné obrázky s vánočními motivy.
Všude bylo znát, že se žákům nápad zpříjemnit si tuto dobu projektovým dnem velice zamlouval.    R. Jungová
Otevírání školy
Vážení rodiče, zákonní zástupci,

sděluji, že 18.11.2020 se opět otevře škola pro žáky základní i praktické školy. I nadále platí zvýšená hygienická opatření a nošení roušek. Účast žáků ve výuce je povinná.
                                                                                                                 Vedení školy
Distanční výuka - materiály
Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ve čtvrtek 5.11.2020 od 9.00 - 11.00 hod budou ve vestibulu školy připraveny materiály k distanční výuce.
Další případné informace budou poskytnuty na místě.

                                                                                           Vedení školy
Pozor!!! Uzavření školy
Dle usnesení vlády ze dne 30.října 2020, o přijetí krizového opatření s účinností od 2.11.2020, se školy zřízené podle § 16 odst.9 ŠZ  UZAVÍRAJÍ !!!!
Termín návratu žáků do školy zatím není znám.
Informace ohledně distanční výuky budou uveřejněny na stránkách školy v nejblžších dnech. Prosím sledujte je.

Přejeme pevné zdraví a optimismus i v této nelehké době.
                                                                                                         Vedení školy
Provoz školy
Vážení rodiče, zákonní zástupci

V týdnu od 26.10 - 30.10.2020 bude škola zcela uzavřena. Žáci nastoupí k prezenční výuce 2.11.2020. NAŠÍ ŠKOLY SE UZAVŘENÍ NETÝKÁ!!!

                                                                                                                                               Vedení školy
Lekce plavání
I letos se žáci naší školy účastní plaveckého kurzu v kongresovém centru VEBA. Naplánovaných je 10 lekcí během nichž se žáci naučí nebát se vody, splývat nebo se také ponořovat. Během doby strávené ve vodě jsou vždy na blízku instruktoři, kteří jim ukazují různé způsoby plavání a samozřejmě zajišťují bezpečnost při kurzu.
Jsou žáci, kteří se ve vodě ani trochu nebojí, a od začátku si tyto lekce užívají. Pak tu jsou, ale i žáčci, kteří se ve vodě necítí moc dobře. Těm však skvělí instruktoři vždy vše vysvětlí, a se vším jim pomohou. Takže se nakonec v bazénu každý cítí jako ryba!

Aktualizace – 25. 11. 2020
Z důvodu nepříznivé situace se kurz plavání v kongresovém centru VEBA prozatím odkládá. Doposud žáci absolvovali 2 lekce, ty zbývající se uskuteční až situace dovolí. Budeme Vás informovat.
 
23. října 2020 - Projektový den ,,Moje město a ulice"
Během tohoto projektového dne si žáci II. stupně, pod vedením pedagogických pracovnic K. Jiráskové a R. Jungové, osvěžili správné chování jakožto účastníci silničního provozu. Vydali se na koloběžkách do nedalekých Otovic a zpět.

Žáci I. stupně se pak naučili, co patří do výbavy každého cyklisty, jak má vypadat bezpečné kolo a jak se chovat právě při jízdě na tomto dopravním prostředku.
Další částí programu byla projížďka na malých koloběžkách, a nakonec žáci zhlédli dokument Skalní megapole z cyklu ,,Krajinou domova", týkající se právě Broumovska.     R. Jungová
Podzimní aktivity
S příchozím podzimním časem se žáci naší školy věnují typickým aktivitám spojeným s tímto ročním obdobím. Dlabou například dýně, které si vypěstovali na školní zahradě. Učí se také připravovat zdravé jednoduché pokrmy z další užitkové zeleniny i ovoce, a vytvářejí dekorace.
 
20. 10. - Výroba dekorací na Svátek zesnulých
Ani letošní nepříznivá doba nezastavila kreativního ducha našich žáků. Pustily se do výroby dušičkových věnců a květináčů. Při ruce jim byly z řad pedagogů: Zdena Lamková, Ines Šťovíčková, Dagmar Michálková.    R. Jungová
Upozornění
Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 13.10.2020 a platností od 14.10.2020 se uzavření škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona se naší školy NETÝKÁ. Škola bude tedy fungovat dle řádného rozvrhu a bez omezení. O dalších aktualitách Vás budeme informovat.

                                                                                                                                               Vedení školy
              
                                                                                                                                          
Aktuální situace

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzdělávání žáků na naší škole zatím probíhá prezenční formou. Platí i pro Střední školu jednoletou a dvouletou. 
Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Sledujte prosím i nadále stránky školy. Budeme Vás informovat.
                                                                                                                                    Vedení školy
Dobrý skutek
I v této nelehké době se našim žákům podařil dobrý skutek. Ve čtvrtek 8.10.2020 jsme při hodině Tv šli na procházku na cyklostezku. Cestou jsme našli v křoví malé opuštěné koťáto, které jsme donesli do místního útulku. 
Vyhlášení stavu nouze v celé ČR - výuka
Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy,
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v celé ČR ke dni 5. 10. 2020 Vás informujeme o zvýšených hygienických opatřeních na naší škole:
- všichni žáci musí důsledně dodržovat zvýšená hygienická opatření (měření teploty, mytí a dezinfekce rukou)
- ve společných prostorách školy je i nadále povinnost nosit roušku
- žáci druhého stupně i nadále mají povinnost nosit roušky při vyučování (žáci prvního stupně se učí bez roušek)

NOVÁ OPATŘENÍ od 5. 10. 2020
- předmět tělesná výchova: žáci se nebudou převlékat, hodiny TV budou probíhat ve venkovních prostorách
- předmět hudební výchova: žáci budou probírat pouze teoretickou část (nebudou zpívat)
Situace ohledně opatření se neustále mění, proto i nadále sledujte stránky školy. Budou pravidelně aktualizovány.
Přejeme Vám pevné zdraví.
                                                                                                                                             Vedení školy
2.10. Výuka v terénu
Dne 2. 10. jsme s žáky V. a VII. třídy vyrazili v rámci výuky zeměpisu do terénu. Pozorovali jsme geologický vývoj Broumovska a půdní profil.     Monika Dostálová
 
2. 10. 2020 - Projektový den „Poznáváme Broumovsko"
Dne 2. 10. se na naší škole konal projektový den nesoucí název Poznáváme Broumovsko. Jak už název napovídá, žáci se během tohoto dne dozvídali nové zajímavosti o Broumově a okolí. Jak se ukázalo, některé informace nebyly pro žáky vůbec nic nového – jen potřebovaly být osvěženy.
Každá třída měla v tento den svůj individuální program. Ve III. třídě se například tvořila myšlenková mapa, poté žáci shlédli dokument Klenoty naší krajiny: Broumovsko a k tomu ujídali jimi udělaný ovocný salát. V VII. třídě se zase rozhodli vytvořit koláž o Broumově, pustili si k tomu hudební videoklip HAPPY Broumovsko, a poté se vydali na procházku do broumovské klášterní zahrady. Další třída se věnovala tématu Ochrana přírody a s tím souvisejícím sběrem plodů, které skvěle využili na výrobu herbáře při hodině Člověk a jeho svět.
Projektové dny jsou především zpestřením občas stereotypní, ale zároveň povinné a tolik potřebné výuky. Žáci se během těchto speciálních dnů učí poznávat i jiným způsobem, což je pro většinu z nich čas, kdy je to ve škole opravdu baví. Dalším neméně důležitým účelem projektového dne je stmelování vztahů mezi žáky i mezi žáky a pedagogy. R. Jungová

 
29. 9. 2020 - Křinice
Začátek školního roku bývá především pro žáky nižších ročníků poměrně náročný. Zvyknout si na sezení v lavici nebo na udržení pozornosti není pro všechny snadný úkol. Nejen proto se 3. třída pod vedením třídní učitelky Balcarové společně se speciální třídou učitelky Kollertové rozhodly, že využijí slunečného počasí a stráví den venku v přírodě. Jelikož paní učitelky Broumov a jeho okolí poměrně dobře znají, obec Křinice se pro její čistou přírodu a velký výskyt lesních plodů stala jasným cílem cesty. Žáci během tohoto dne pojmenovávali nalezené houby a jiné plody, ale především si osvěžili pravidla chování v přírodě a k přírodě. R. Jungová
24. 9. - ZOO Dvůr Králové nad Labem
Ve čtvrtek 24. září 2020 se díky projektu Šablony II. mohlo pár desítek našich žáků vydat do nedaleké ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Překvapením pro ně bylo i to, že nešlo jen o klasickou prohlídku ZOO. Žáci byli rozděleni na dvě skupinky, ve kterých absolvovali komentovanou prohlídku vedenou zkušenou ošetřovatelkou místní zoologické zahrady. Žáci se tak dozvěděli nové zajímavosti a viděli to, co jiní návštěvníci vidět jen tak nemohou. Jako například moment, kdy ošetřovatelka zapískala a přivolala si k sobě hyenu Spoty a později také žirafu Lentilku. Dalším programem byla mimo jiné i projížďka po Safari safari-busem nebo třeba procházka po lanových stezkách. Podle ohlasů se tento výlet všem velice líbil.

                                                                                                      M. Balcarová, R.Jungová, P.Kollertová
Exkurze na Letiště Václava Havla
Dne 16. 9. 2020 jsme navštívili s žáky druhého stupně a Praktické školy Letiště Václava Havla. Žáci se zblízka seznámili i s neveřejnými prostory letiště, měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a místa, kam se cestující běžně nedostanou. Seznámili se s dráhovým systémem a dostali se do těsné blízkosti letadel. Z několika desítek metrů mohli sledovat starty a přistání různých typů letadel. Exkurze proběhla v souladu se všemi bezpečnostními a hygienickými opatřeními a i přesto si ji žáci velice užili
Ředitelské volno
Na základě doporučení ministra zdravotnictví a zřizovatele školy, vyhlašuji na pátek 25.9.2020, ředitelské volno pro všechny žáky a studenty naší školy.
                                                                                                                   Mgr.Petra Pancnerová
Vážení rodiče,zákonní zástupci a přátelé školy,
vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením v celé ČR, rušíme na naší škole Den otevřených dveří, schůzku SRPŠ i třídní schůzky.

S případnými dotazy, týkající se chodu školy se prosím obracejte na vedení školy.

Třídní záležitosti, prospěch a chování žáků Vám zodpoví třídní učitel.
Nadále sledujte naše webové stránky.
V novém školním roce se těšíme na spolupráci a přejeme Vám i  žákům pevné zdraví a hodně úspěchů při společném výchovně - vzdělávacím procesu.

                                                                                                          Vedení školy
 
COVID-19: zvýšená hygienická opatření
COVID-19: zvýšená hygienická opatření
Od čtvrtka jsou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR
Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.
Zahájení školního roku 2020/2021
Na zahájení nového školního se již všichni těšíme a věříme, že vše proběhne obvyklým způsobem.
Z MŠMT jsme obdrželi manuály s doporučenými postupy pro provoz školy. Jelikož se však situace stále mění, sledujeme její vývoj a co nejdříve Vás budeme informovat také prostřednictvím webových stránek školy.

Petra Pancnerová, ředitelka
První absolventi Praktické školy na ZŠ a PŠ Kladské v Broumově
I když tento školní rok kvůli nouzovému stavu v naší společnosti neproběhl podle plánu, můžeme zaznamenat několik úspěchů v našem výchovně vzdělávacím procesu. Poprvé v historii školy jsme připravili žáky Praktické školy jednoleté k závěrečným zkouškám. Pod dohledem zkušební komise žáci Jaroslav Štěpař a Jakub Urban vykonali závěrečnou praktickou zkoušku a teoretickou zkoušku. Oba žáci prospěli s vyznamenáním. Velké poděkování za jejich přípravu k ZZ patří třídní učitelce Adéle Hassan a asistence pedagoga Ines Šťovíčkové.
I v průběhu nouzového stavu ve společnosti naši učitelé, asistenti pedagoga a všichni zaměstnanci školy aktivně pomáhali naší společnosti. Ines Šťovíčková pro zaměstnance školy, pro žáky i pro veřejnost v Broumově šila roušky, všichni ostatní zaměstnanci se podíleli na obstarávání dětí zaměstnanců nemocnice v Broumově. Učitelé pro žáky připravovali pracovní listy, které se staly součástí podkladů pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019 – 2020.
V tomto školním roce končí ve funkci ředitelky Mgr. Eva Bilíková. Odchází do starobního důchodu. Po celou dobu na naší škole velmi aktivně pracovala. Vážíme si její pracovitosti, houževnatosti, obětavosti, za předávání cenných pedagogických a organizačních zkušeností všem zaměstnancům školy i rodičům.  Touto cestou všichni děkujeme za vynikající odvedenou práci. Do dalších let jí přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, pohodu, štěstí, spokojenost a vždy dobrou náladu!
Děkujeme všem za spolupráci a přejeme krásné a pohodové léto. Nový školní rok již zahájí Mgr. Petra Pancnerová, ředitelka školy.
 
Hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/20
Vážení rodiče,
z důvodu trvání nouzového stavu v naší zemi jsme se bohužel nemohli sejít v dubnu na pravidelných třídních schůzkách, abychom vás informovali o průběhu vzdělávání žáků.  Nyní vám sdělujeme informace k hodnocení.
Na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/20 budeme žáky hodnotit podle vydané vyhlášky a metodiky ministerstva školství.
Začínáme 1. června 2020
Vážení rodiče,
žáci I. stupně přijdou do školy dne 1. června 2020. Výuka skupiny bude vždy každé pondělí, středu a pátek od 8. 00 hod. do 10. 45 hodin.
Žáci II. stupně nastoupí do školy 9. června 2020. Výuka skupiny bude vždy každé úterý a čtvrtek od 8. 00 hodin do 10. 45 hodin.
Žáci praktické školy nastoupí do školy 8.června 2020. Výuka skupiny bude vždy každé pondělí, středu a pátek od 8.00 hod. do 10.45 hod.
Do 10. června žáci musí odevzdat všechny pracovní listy, které budou ohodnoceny a stanou se podkladem pro hodnocení prospěchu žáků za II. pololetí. Dne 10. června 2020 žáci také obdrží testy z probraného učiva, které odevzdají dne 17. června 2020. 
Žádáme vás, abyste dohlédli na plnění zadaných úkolů, abychom mohli u našich žáků uzavřít 2. pololetí školního roku 2019 – 2020 a vydat vašim dětem vysvědčení.
 
Zazvonil zvonec a ...
Letošní školní rok končí. Byl zvláštní. Od 16.března byla škola uazvřena. Téměř 3 měsíce probíhala výuka netradičním způsobem.
Děkujeme žákům, že se snažili plnit zadané úkoly formou pracovních listů.
Děkujeme rodičům, kteří dohlíželi na to, aby úkoly byly splněny.
Děkujeme všem našim pedagogickým pracovníkům, kteří i v době nouzového stavu pečovali o děti našich zdravotníků, připravovali pro žáky učební materiál.
Nový školní rok bude zahájen v úterý 1.září 2020 v 8,00 hodin v budově školy.

Přejeme krásné slunné léto a těšíme se na setkání po prázdninách.
Otevření školy
Vážení rodiče,
oznamujeme, že na základě rozhodnutí Vlády ČR otevřeme v nejbližších dnech školu. V této chvíli čekáme na upřesňující podmínky otevření. Ve dnech 28. - 29. 5.2020 vás budeme informovat o přesném termínu otevření školy, obdržíte Pravidla vztahující se na docházku žáků do školy , dále pak Čestné prohlášení, bez kterého by žák nemohl do budovy vstoupit.
Jsme rádi, že školu můžeme znovu otevřít a všichni se moc těšíme na naše žáky.
Otevírání škol
Vážení rodiče,
informujeme vás, že Usnesení vlády ČR  č. 555, na jehož základě se od 25.5.2020 otevírají školy, se na naší školu nevztahuje.
25.května 2020 se naše škola neotevře.
V současné době není známo, zda se škola otevře. Musíme čekat na rozhodnutí vlády ČR.
O změnách vás budeme infoprmovat.
Zápis žáků do 1.třídy
Pracovní listy
Upozorňujeme žáky a jejich rodiče na nutnost odevzdávání vypracovaných pracovních listů. Z hodnocení zadávaných úkolů bude vycházet i celkové hodnocení výsledků vzdělávání za II. pololetí šk. roku 2019/20.
Vypracované úkoly předávejte v termínech vydávání nových pracovních listů (termíny jste písemně obdrželi).  Úkoly můžete také odevzdat do kanceláře školy každý den od 8,00 – 10,00 hod.

 
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení:
 
Pracovní listy - informace pro všechny naše žáky
Pracovní listy budou k vyzvednutí vždy ve středu od 8,00 - 9,00 hod.
Jsou to tyto středy: 1.duben, 15. duben, 29. duben, 13. květen, 27. květen, 10. červen, 24. červen.
Žádáme vás,abyste si je vyzvedli.Současně přineste podepsané vypracované úkoly ke kontrole. Nezapomeňte také číst - vezměte nějakou knihu,časopis.
Věříme, že výuka v letošním školním roce bude ještě zahájena. Všichni pedagogové pak s vámi učivo budou znovu procvičovat.
Zdraví vás celý pedagogický kolektiv.
Zápis do 1.třídy
V souladu s par. 46, odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. a Opatření MŠMT ze dne 18.3.2020 vyhlašujeme zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte podá přihlášku k povinné školní docházce osobně ve škole (kancelář otevřena každý den od 8,00 do 9,30 hod.), poštou nebo emailem.
Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce bude probíhat 
od 1.dubna.2020 do 30. dubna 2020.

Žádost o přijetí:
Pracovní listy
Vážení rodiče, naše učitelky připravily I. část  učebních materiálů. Pracovní listy můžete vyzvednout každý den v kanceláři školy v době od 8:00 hod. do 9,30 hod. Pokud ve vašem domě bydlí více našich žáků, vyzvedněte pracovní listy i pro ně. Sledujte také nabídku vzdělávacích aktivit  České televize a vzdělávací program UčiTelka.
Otevírací doba kanceláře školy
Informace pro rodiče a žáky:
V době mimořádných opatření vlády je kancelář školy otevřena pro veřejnost denně  od 8:00 do 9:30 hod. Jiný termín je nutno domluvit telefonicky nebo emailem.
Domácí úkoly
Vážení rodiče, připravujeme pro žáky pracovní listy ze všech důležitých předmětů. Žádáme vás, aby děti pracovaly a úkoly plnily. Všechny vypracované úkoly žáci odevzdají. Způsob předávání pracovních listů sdělíme.
INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOLY
INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOLY
Od středy 11. března 2020 jsou z rozhodnutím ministerstva zdravotnictví uzavřeny všechny základní a střední školy do odvolání. Uzavření se týká i školní družiny.
Den dobré nálady
Jako každý rok – i letos jsme  před jarními prázdninami připravili pro žáky karneval s názvem "Den dobré nálady". Pozvali jsme děti z mateřské školky Začít spolu. Sešli se nám tu popeláři, tesaři, skřítkové, berušky, pastelky, včelky a řada dalších pěkných masek. Tančilo se, soutěžilo, skládaly se veselé obličeje z pet víček . Na závěr akce  nečekaně, ale úspěšně vystoupili kluci z V. třídy s vlastní taneční choreografií. Po celou  dobu dohlížela na situaci i paní ředitelka v nádherné masce lékařky. Vše dopadlo výborně,  karneval jsme si užili.  Všichni odcházeli s dobrou náladou a úsměvem na tváři. Velký dík si zaslouží paní učitelka Hassan, která nás celou akcí provázela.
 
Zima - výtvarná soutěž
Ještě před jarními prázdninami jsme uzavřeli a vyhodnotili nejhezčí obrázky s tematikou zimy. Vyhodnocení autoři obdrželi sladké odměny a jejich díla byla vystavena ve vestibulu školy.
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
PREVENTIVNÍ  OPATŘENÍ
V ponděí 3.3.2020 byli všichni žáci informováni o šíření nebezpečného onemocnění a seznámeni s preventivními opatřeními Každý obdržel leták s pokyny, jak snížit riziko nakažení koronavirem, jak správně mýt ruce a kam se obrátit v případě zdravotních potíží.
Jsou před námi jarní prázdniny. Žádáme  všechny rodiče, aby také doma věnovali zvýšenou pozornost  hygieně.  Pokud bude mít dítě kašel nebo zvýšenou teplotu, nechte své dítě doma .
Jarní prázdniny
Informujeme všechny naše žáky, že v období  9. - 13 . března 2020 mají jarní prázdniny.
Do školy opět nastoupí 16.března 2020.
Zápis do 1.třídy
Zápis žáků do 1.třídy proběhne ve středu 1.dubna 2020 od 14,00 hod.
ŠKODA AUTO,a.s., KVASINY
ŠKODA AUTO,a.s., KVASINY
V úterý 25.2.2020 proběhl projektový den mimo školu hrazený z finančních prostředků Šablony II. Tentokrát žáci navštívili jeden z největších a nejmodernějších závodů na výrobu osobních vozů v Evropě. Viděli celý proces výroby auta.
Všem se exkurze moc líbila.
Výběrové řízení
V pátek 21.února 2020 bylo ukončeno výběrové řízení na realizaci akce "Výměna střešní krytiny
na budově C". Na základě cenových nabídek byla vybrána firma Daniel Pancner, Martínkovice.
 
Výběrové řízení
Dne 30.1.2020 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu střechy budovy C.
Pololetní prázdniny
Ve čtvrtek 30.ledna 2020 uzavíráme I. pololetí školního roku 2019/20. Žáci obdrží výpisy vysvědčení. V pátek 31.ledna 2020 mají všichni žáci pololetní prázdniny.
Výuka na druhé pololetí začne v pondělí 3.února 2020.
Výlet do Hvězdárny v Hradci Králové
Výlet do Hvězdárny  v Hradci Králové
Hvězdárna a Obří planetárium Hradec Králové
Ve čtvrtek 23.1.2020 proběhl projektový den mimo školu, který byl hrazen z finančních prostředků Šablony II. V rámci tohoto dne  žáci navštívili Hvězdárnu a Planetárium, kde se zúčastnili programu Země a její sousedé.  Poté si  prohlédli  obří akvárium.
 
Vánoční prázdniny
Výuka bude ukončena v pátek 20.12.2019. Pravidelná výuka bude v novém roce zahájena v pondělí 6.ledna 2020.
Přejeme všem krásné a pokojné svátky vánoční a hodně zdraví a štěstí v roce 2020.
Oznámení
Oznamuji, že v souladu s § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji ředitelské volno ve dnech 31.10.  a 1.11.2019. V těchto dnech budou probíhat stavební práce na úpravě nových prostor pro školní družinu.
Exkurze na Městský úřad v Broumově

Dne 12.12. 2019 jsme se vydali s žáky 2.stupně na Městský úřad v Broumově. Paní tajemnice nás velmi mile přivítala a seznámila nás s činností jednotlivých odborů úřadu.Také jsme navštívili prostory městské policie, kde nás seznámili s principy kamerového systému a zabezpečení bezpečnosti v Broumově. Děkujeme za vstřícnost a ochotu paní tajemnici, zástupcům městské policie a místostarostovi.
 
Návštěva v Domově seniorů

V rámci projektového dne jsme v prosinci navštívili Dům seniorů. Žáci 2.stupně se mohli podívat jak žijí naši senioři. Díky paní ředitelce si prohlédli prostory Domova seniorů a popovídali si s nimi. Velmi děkujeme paní ředitelce Domova seniorů.
 
Advent
Advent

Ovzduší adventu si ve škole užíváme. Vyrábíme, tvoříme různé dekorativní vánoční výrobky. Také se učíme vázat adventní věnce. Do činnosti se zapojiují i chlapci 2.stupně, kteří za pomoci pana učitele vyrábějí dřevěné svícny a dokonce se pustili i do výroby krmítek pro ptáky. Výrobky si mohou žáci i učitelé také koupit.
 
Exkurze učitelů do skláren v Harachově

Dne 9.11.2019 se učitelé naší školy vypravili na exkurzi do skláren v Harachově.. Mohli vidět celou výrobu skleněných korálků, skleniček a vánočních ozdob. Také si zkusili vyrobit vánoční hvězdičku. Výlet se všem moc líbil.
 
Exkurze do podniku Braha plasty

V rámci projektového prosincového dne jsme se s žáky vypravili do firmy Braha - plasty, která se zabývá zpracováváním plastu. Pan Braha /majitel/ nám velmi podrobně vyprávěl o výrobě plastových výrobků.Touto cestou mu za jeho vyčerpávající přednášku děkujeme.
 
Dušičkové dny
Dušičkové dny

Naši žáci prožívali dušičkové dny pracovně. S pomocí učitelů vytvářeli pěkné dušičkové vazby.Všichni byli potěšeni šikovností našich žáků a radovali se z vytvorů, které též mohli prodávat.
 
Výtvarná soutěž Podzim

Žáci také v tomto školním roce malovali, kreslili a tvořili krásné výtvarné práce na téma Podzim. Podařilo se jim zachytit krásu podzimní přírody. Nejlepší práce byly vyhodnoceny. Těšíme se na další výtvarnou soutěž na téma Zima.
 
Dopravní hřiště Náchod
26. září a 3. října žáci naší školy navštívili Dopravní hřiště v Náchodě. Po teoretické přípravě si v praxi vyzkoušeli jízdu na kolech podle dopravních předpisů. Dopravní výuka obsahoval znalost značek a projíždění křižovatek.
 
Výlet do CHKO Broumovsko
16. září se vydala 3. třída na výlet do CHKO Broumovsko. Vyjeli jsme autobusem na Pasa a  potom jsme šli pěšky do Křinic. Cestou jsme sbírali houby, pozorovali přírodu a zvěř. U  kapličky Svatého Huberta jsme posvačili. Do Broumova jsme dorazili v dobré náladě a  s košíkem plným hub.
 
Schůze SRPŠ
Oznamujeme rodičům našich žáků, že první  rodičovské sdružení se koná ve středu 18.září 2019 od 15,00 hodin. Poté budou pokračovat informativní  třídní schůzky. Rodiče mají možnost si prohlédnout všechny prostory školy.
Plavecký výcvik
I v letošním školním roce čeká naše žáky plavecký výcvik. První hodinu plavání absolvují již v pátek 6.září 2019.
Školní rok 2019/2020
V pondělí 2.září 2019 byl slavnostně zahájen nový školní rok. Na žáky čekaly učebny vybaveny novým nábytkem a pomůckami. Přivítali jsme i několik prvňáčků, kteří obdrželi dárek od Královéhradeckého kraje.
Nový školní rok

Nový školní rok 2019/20  bude zahájen v pondělí 2.září 2019 v 8,00 hodin v budově školy.

Konec školního roku

V pátek 28.6.2019 jsme slavnostně zakončili školní rok 2018/19. Vysvědčení byla rozdána a všichni  už pospíchali na prázdniny. Přeje všem krásné slunné léto.

Turnaj v bowlingu

Ve středu 26.6.2019 proběhl turnaj v bowlingu v Centru Walzel Meziměstí. Tentokrát mezi sebou soutěžili  žáci. Na vítěze čekaly sladké odměny.

Sportovní den

Tak jako každoročně i letos se konal v závěru školního roku sportovní den.  Tentokrát jsme využili  školní hřiště, zahradu a tělocvičnu. Žáci si vyzkoušeli své dovednosti v různých disciplínách. Na závěr  horkéhodopoledne jsme se všichni zchladili zmrzlinou.

Péče o zdraví dítěte - zubní hygiena

V pátek 7.6.2019 se všichni žáci I. stupně zúčastnili  projektového den zaměřeného na zubní hygienu. Pod vedením zubní hygieničky si všichni znovu připomněli, jak  správně a jak často čistit zuby.

Za Karlem IV.
Za Karlem IV.

Jeden z posledních projektových dnů v tomto školním roce jsme využili k výletu do Prahy. Ve středu 5.6.2019  vyrazili naši žáci za doprovodu pedagogů na exkurzi  zaměřenou na památky spojené s Karlem IV.   Exkurze se vydařila, žáci si odváželi mnoho krásných zážitků.

Výstava trofejí v Martínkovicích - myslivost

Dne 17. 5. 2019 jsme navštívili s žáky výstavu trofejí Královéhradeckého kraje. Žáky celou výstavou provázel pan Žoček, který nám popisoval jednotlivé trofeje a vyprávěl o nich.

Na fotografiích jsme viděli muflony, daňky, jeleny, vlky a škody, které v okolí napáchali.

Akce se velice vydařila.

Bowling Centrum Walzel Meziměstí

Jako každý rok jsme se dne 15.5.2019 zúčastnili bowlingového turnaje mezi pedagogy ze speciálních škol v Královéhradeckém kraji. Zúčastnila se čtyři družstva. Nechyběla chuť, bojovnost a hlavně spousta zábavy. Na prvním místě, jako již tradičně,se umístili účastníci z Hradce Králové, druhá příčka patřila Trutnovu a na třetí pozici se umístilo družstvo naší školy. Skokanem turnaje byla naše kolegyně Z. Rohanová. Celá akce se velmi vydařila.

Den otevřených dveří - Ulita Broumov

Dne 15. 5. 2019 jsme byli pozváni na Den otevřených dveří do DDM ULITA BROUMOV.

Po příchodu se nás ujal pan ředitel M. Frommel a provedl nás téměř všemi prostory a vysvětlil jejich využití. Vyjmenoval celou řadu zájmových kroužků a aktivit, které tato instituce nabízí a zaštiťuje. Nakonec si žáci vyplnili zajímavý pracovní list, týkající se průřezu aktivit v Ulitě. Program byl zajímavý a všichni jsem se dozvěděli mnoho zajímavostí o aktivitách Velký dík patří panu řediteli za trpělivost a ochotu.

Exkurze na výstavu zvířat v Náchodě

V pátek dne 10.5. jsme se rozjeli do Náchoda na výstavu drobného domácího zvířectva. Chtěli jsme se podívat na králíky, slepice, kohouty, křečky. Viděli jsme i holuby. Výstava se nám velmi líbila. Dokonce jsme si koupili domů i pár myší, které nám dělali společnost ve vlaku a budou ji dělat snad i doma.

Školní rok 2019/20 - volné pracovní místo

Pro nový školní rok 2019/20 přijmeme 2 učitele/ky . Požadujeme předepsané vzdělání - VŠ pedagogická + speciální pedagogika.

Romská kuchyně

V rámci předmětů Český jazyk a Multikulturní výchova jsme s žáky mluvili o romských tradicích a jednou z nich je i romská kuchyně. Přizvali jsme na pomoc paní Vieru Horváthovou, babičku žáka naší školy. Povídala nám o romské kuchyni a nejznámějších pokrmech. Uvařila nám jedno z nejznámějších romských jídel – Pišot.

29. 3. 2019

Bruslení

V průběhu zimních měsíců jsme se věnovali zimním sportům, mimo jiné bruslení. Bruslili jsme na kluzišti u ROCK klubu, pod záštitou Ulity. Velice jsme si to užili. Někteří žáci stáli na bruslích poprvé; naučili se základům.

Bubenická dílna

Dne 14. 3. 2019 v naší škole zazněly rytmy sběrného dvora. Hrou na recyklované materiály (plastové sudy, hrnce, chrastítka z plechovek…). Pomocí této hry se žáci učí akcentům, gradacím, počítání, prožívání rytmu, atd. Zajímavá a nová činnost se všem moc líbila.

Hudebnice paní Eva Kroupová

Dne 2.5.2019 zavítala do naší školy učitelka hudební výchovy Gymnázia Broumov paní Eva Kroupová. Měla pro naše žáky připravenu zajímavou hodinu. Žáci naslouchali různým rytmům hudby a poté v malých skupinách výtvarně ztvárnili své pocity z hudby na papír. Práce byla zajímavá. Další aktivitou byla hra na Orffovy nástroje.

Paní Kroupové patří velký dík za zajímavou a inspirativní hodinu.

Horolezecká stěna

Dne 26. 4. 2019 se vydala partička odvážných žáků na horolezeckou stěnu v Broumově. Instruktorka žáky poučila o bezpečnosti a technice lezení na umělé stěně. O některé se pokoušely mrákoty již při pohledu ze spodu, ale opak byl pravdou. Téměř všichni si dodali odvahy a lezení je moc bavilo. Téměř všichni vylezli až nahoru. Byl to velký zážitek pro všechny a těšíme sena další akci. Poděkování patří instruktorce z Ulity Broumov paní Šárce Francové.

Velikonoční dílny

V dubnu jako již tradičně proběhly ve škole velikonoční dílničky. Žáci se seznámili s novými nápady a výtvarnými technikami. Vyrobili si milé dárky pro maminky a své blízké.

Karneval
Únor 2019

Letošní karneval se nesl v duchu ,, I v pohádkách se pracuje‘‘. Žáci připravili tematicky zaměřený krátký program v maskách. Ukázky z pohádek měly velký úspěch. Poté se soutěžilo a tančilo. Nechyběly ani sladké odměny pro zúčastněné. Všichni jsme si to užili.

Zápis do 1.ročníku

Ve středu 3.dubna 2019 proběhl zápis do 1.ročníku. Budoucí prvňáčci si odnesli drobné dárky na památku jejich významného dne. Těšíme se, že v novém školním roce rozšíří naše řady.

Seznam přijatých dětí

1/2019                  přijat/a

2/2019                  přijat/a

3/2019                  přijat/a

4/2019                  přijat/a

5/2019                  přijat/a

Na základě Žádosti o odklad školní docházky, doporučení SPC a dětského lékaře bude rozhodnuto o odkladu školní docházky u registračního čísla: 6/2019.   

Ředitelské dny volna

Oznamujeme, že v souladu s §24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašujeme ve dnech 6. - 7.5.2019 a 27.5.2019 dny ředitelského volna z organizačních důvodů. V tyto dny nebude v provozu ani školní družina.

Velikonoční trhy škol a školek Broumovska

V pátek 12.4.2019 se již poněkolikáté konal na Mírovém náměstí Velikonoční trh, na kterém se prodávaly výrobky dětí MŠ a ZŠ Broumovska.

V hodinách pracovního vyučování a při velikonočních dílnách naši žáci vyrobili mnoho krásných výrobků.Téměř vše se podařilo  prodat. Získané finanční prostředky budou využity při dalších aktivitách.

Poděkování zaslouží všichni, hlavně pak pí Michálková a pí Lamková.

Velikonoční dílny

V pátek 12.4.2019 jsme pro naše žáky zorganizovali ve spolupráci s kroužkem Ruce Křinice tradiční velikonoční dílny. Žáci si připomněli velikonoční tradice, vyrobili mnoho krásných velikonočních dekorací.

Okresní turnaj v sálové kopané

Ve středu 3.4.2019 se v České Skalici konal již 22.ročník okresního turnaje žáků v sálové kopané. Naši chlapci zde opět získali 1. místo. Láďa Hrubý byl navíc vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje.

Blahopřejeme!

26.ročník Krkonošského turnaje ve vybíjené

27.3.2019 se v Trutnově konal již 26.ročník Krkonošského turnaje ve vybíjené . Naši chlapci získali 1.místo.

Blahopřejeme!

Výběrová řízení

Dne 5.4.2019 byla ukončena výběrová řízení na opravu střech a výměnu oken.

Na realizaci akce "Nátěr střechy na budově A" byla vybrána firma Pavel Ptáček, Broumov.

Na realizaci akce "Výměna střešní krytiny na budově B" byla vybrána firma Daniel Pancner, Martínkovice.

Na realizaci akce "Výměna oken na budově A" byla vybrána firma Stavby Filipčík, s.r.o., Broumov.

Výběrové řízení na výměnu oken - budova A

Dne 19.3.2019 bylo vypsáno výběrové řízení na výměnu oken v podkroví budovy A.

Výběrové řízení na opravu střechy - budova A

Dne 19.3.2019 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu střechy budovy A.

Výběrové řízení na opravu střechy - budova B

Dne 19.3.2019 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu střechy budovy B.

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Více informací v dokumentu "Přijímací řízení"

Exotické ovoce

V pátek 8.2.2019 jsme si s žáky připravili projektový den zaměřený na zdravou výživu. V rámci programu Ovoce do škol jsme dostali na ochutnávku méně známé exotické plody a sušené ovoce. Ochutnali jsme například cherimoyu, nashi, granátové jablko, kiwi, mochyni, mango. Součástí dodávky byly letáky, ze kterých jsme přečetli zajímavosti o ovoci a dozvěděli se, jak toto ovoce zpracovat. Na mapě jsme si ukázali země, ze kterých ovoce pochází. Pak už jsme jen ochutnávali a vybírali to nejsladší ovoce.

Zápis žáků

Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2019/2020 pro děti se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami proběhne ve středu 3.dubna 2019 od 14.00 do 16. hod. v budově školy.

Zákonní zástupci musí přinést: rodný list dítěte, občanský průkaz, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Projekt Šablony II OP VVV

Se zahájením II. pololetí školního roku 2018/19 začínáme s realizací projektu „Vše pro děti“, který je financován z fondů  Evropské  unie.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Jedná se o projektovou výuku, školní kluby, vzdělávání pedagogických pracovníků a doučování žáků.

V rámci  projektové výuky se budeme snažit zorganizovat  pro naše žáky zajímavé exkurze  doplněné vždy odborníkem z praxe. Z přidělených finanční ch prostředků budou zakoupeny potřebné učební pomůcky.

Ukončení I. pololetí šk. roku 2018/19

Ve čtvrtek  31. ledna 2019 jsme ukončili výuku v I. pololetí. Všichni žáci se zúčastnili baletního vystoupení, které připravili žáci ZUŠ Broumov. Poté byla rozdělena vysvědčení a všichni pospíchali domů. V pátek 1. února je čekaly jednodenní pololetní prázdniny.

Exkurze Police nad Metují

Dne 11. ledna 2019 jsme se vydali do Police nad Metují. Naše kroky zamířily do ,,Staré školy‘‘, kde je vystaven dřevěný betlém nevídaných rozměrů. Toto však nebyla jediná zvláštnost vystaveného exponátu. Betlém byl navíc pohyblivý. Naše nadšení a obdiv jsme neskrývali.

     Návštěva pokračovala na výstavu fotografií z Vietnamu na téma ,,Děti rýže‘‘, kde se konala charitativní sbírka oblečení pro děti do Vietnamu. Za oblečení, které jsme donesli, bylo vstupné dobrovolné.

Nemocnice Broumov

V rámci projektu „Dokážu to“ jsme navštívili s žáky II. stupně nemocnici v Broumově, kde jsme se podívali do prostorů jednotlivých oddělení a ordinací. Po celou dobu se nám odborným a velice poutavým výkladem věnovala paní Alena Vodochodská. Tímto bychom vedení nemocnice a odbornosti paní Vodochodské chtěli velice poděkovat.

Plavání

Dne 16. 11. 2018 byl ukončen plavecký výcvik. Na žácích bylo vidět výrazné zlepšení plaveckých dovedností, z některých se stali celkem zdatní plavci. Na konci výcviku byli všichni odměněni diplomem a pochvalou.

Sportovní den

V úterý 27. 11. 2018 a ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhl na naší škole vánoční sportovní turnaj. Žáci se utkali ve vybíjené, ve florbale a v minifotbálku. Nejlepší sportovci byli odměněni. V rámci těchto sportovních dní se projevila hra fair play a tělesná zdatnost našich žáků.

Praktický seminář

V rámci projektu „Umíme se dohodnout“ jsme zrealizovali praktický seminář „Hudba v mém životě“ – seznámení a nácvik regionálních písní. Naši žáci předem nacvičili píseň Náchodský zámeček a na tomto semináři ji zazpívali v doprovodu kláves. Tímto děkujeme za spolupráci se ZUŠ Broumov.

Výtvarná soutěž

Žáci malovali, kreslili a výtvarně tvořili. Tentokrát na téma ,,Podzim“. Snažili se zachytit podzimní stromy, podzimní krajiny a barevně vyjádřit podzimní nálady. Nejlepší výtvarné práce byly oceněny.

Projekt Šablony II OP VVV

V letošním školním roce jsme úspěšně podali žádost o poskytnutí dotace v rámci

Výzvy č. 02 _ 18 _ 063 Šablony II. v prioritní ose 3 OP VVV.

Tento projekt „ Vše pro děti “ začneme realizovat od 1.1.2019.

Projekt Šablony I. OP VVV

V říjnu 2018 jsme ukončili realizaci projektu „Šablony pro ZŠ Kladská“ který byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V průběhu realizace projektu ve šk. letech 2016/2017, 2017/2018 jsme hlavně zrealizovali:

12 setkání s rodiči žáků ZŠ

3 bloky doučování

3 bloky přípravy na vyučování

2 kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti

vzdělávání pedagogů v rámci čtenářské i matematické gramotnosti

a další vzdělávací akce

Výsledek výběrového řízení - Oprava střechy
Dne 26.10.2018 bylo ukončeno výběrové řízení na opravu střechy budovy školy – části B. Na realizaci akce byla uzavřena smlouva s p. D.Pancnerem, Martínkovice.
Olympiáda v Polsku

Dne 6. 10. 2018 se žáci naší školy zúčastnili Olympiády v Nowé Rudě. Vyrazili jsme v 8 hod, v počtu 14-ti dětí. Počasí nám přálo a cesta rychle ubíhala. Na místě nás čekalo 19 stanovišť s lehkými úkoly. K občerstvení žáci dostali obloženou housku, koláček, ovoce a pití. Na závěr všichni žáci obdrželi medaile, které si odnesli domů. Akce se zdařila.

Výběrové řízení na opravu střechy

Dne 18.10.2018 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu střechy budoby B.

Projektový den „Toulky přírodou“

Ve středu 19. září se žáci prvního stupně naší školy vydali se svými třídními učitelkami a asistentkami pedagoga do lesa kolem Kaple Svatého Huberta. Po cestě sbírali přírodniny, poznávali faunu a flóru místního lesa. Přírodniny využijeme k dalším projektovým dnům a v hodinách pracovního vyučování.

Pokračujeme v kurzu plavání

Od září 7. 9. 2018 pokračujeme v plaveckém výcviku. Absolvovat budeme 10 lekcí. Žáci jsou natěšeni na nově nabyté dovednosti.

Volby do Školské rady

V září  tohoto šk. roku 2018/19 proběhnou volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Návrhy kandidátů na členství ve školské radě jsou přijímány  do 31. srpna 2018 . Volby proběhnou ve středu 26. září. Poté  budou následovat plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky. 

 

Zahájení školního roku 2018/2019 - oznámení

Nový školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí 3.září 2018 v 8,00 hodin v budově školy.

Nový školní rok 2018/2019

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 3.září 2018 v 8,00 hodin v budově školy.

Ukončení školního roku

V pátek 30.června 2018 jsme slavnostně ukončili školní rok rozdáním vysvědčení.

Přejeme všem krásné prázdniny, hodně sluníčka a mnoho pěkných zážitků z letního putování.

Předávání cen

Ve středu 23. 5. proběhlo slavnostní předávání diplomů za I. místo na hudebně - divadelním festivalu v Náchodě. Paní ředitelka předala kromě diplomů i malé dárky, sladkou odměnu a pochvaly ředitelky školy za vzornou reprezentaci.

Muzeum Merkur a Muzeum papírových výrobků

V pátek 15. 6. 2018 jsme se vypravili za odměnu z předvedených výkonů ve školní olympiádě „Všeználek“ do Police nad Metují. Zde jsme navštívili Muzeum Merkur a také Muzeum papírových výrobků. V obou muzeích se nám moc líbilo a odnesli jsme si veliké zážitky.

21. – 22. 6. 2018 – dvoudenní pobyt na Janovičkách

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 jsme se ráno vypravili pěšky od školy polní cestou na skautskou chatu „Pod Bobří skálou“. Zde jsme strávili celý den a také noc. Program pobytu byl zaměřen na společenské a sportovní hry s ekologickou tematikou. Druhý den ráno jsme šli zpět do školy, opět pěšky. Počasí nám přálo. Všichni jsme se vrátili v pořádku…

Festival

Dne 18. 5. 2018 se konal IX. ročník hudebně-divadelního festivalu speciálních škol regionu s mezinárodní účastí. Tento rok jsme se rozhodli, že naše vystoupení bude opravdu speciální. Téma bylo "Austrálie". S hudebním výběrem a choreografií aboridžinského beatu nám pomáhal externí pracovník pan Bohdan Janeczek, který vymyslel, že vystoupení obohatí i velmi talentovaní žáci z ostatních tříd. Vlastní kulisy a kostýmy připravovala Adéla Hassan a Ines Šťovíčková. Počátečního nápadu se někteří kolegové obávali. Viděli žáky jako zlobivé. Risk, velká snaha a dřina při nácvicích se vyplatily. Nejen, že jsme obsadili I. místo, ale krásný pocit z festivalu zhodnotil jeden z žáků takto " Paní učitelko, díky, že jste mě vzali, protože tady to je tak krásné, v životě jsem nebyl v tak krásném divadle, lidi se se mnou fotí, vidím a slyším pravé zpěváky. No já si poprvé v životě připadnu jako boháč." Ještě jednou velký dík všem zúčastněným.

 

13. 6. 2018 - miniprojekt „Mimořádné události“

Ve středu 13. 6. 2018 třetí a čtvrtá třída zorganizovala miniprojekt „Mimořádné události“. První vyučovací hodinu jsme si povídali o tom, co mimořádné události jsou, jak se při nich zachovat. Shlédli jsme krátké dokumenty k vybraným situacím. Poté jsme navštívili HZS Broumov.

Domov seniorů

Dne 22. 5. žáci speciální třídy a výběr žáků ze III. třídy navštívili Domov seniorů. Cílem bylo rozveselit seniory při příležitosti svátku "Den matek". Žáci i paní učitelky si připavili zajímavý program: zarecitovali básničky a zpestřením bylo hudební vystoupení pod vedením p. Bohdana Janeczka se školním sborečkem. Na konci žáci rozdali malé dárečky, které vyrobili v hodinách Čsp. Tentokrát to byly květinové košíčky. Myslím, že dopoledne se všm líbilo. Tímto děkuji žákům, kteří se na to i náležitě a společensky oblékli a paním učitelkám za vzornou reprezentaci.

Výlet do Adršpachu

V rámci projektu ,,Dokážu to…“ jsme se vydali s žáky na turistický výlet do Adršpašských skal.. Počasí nám přálo a my se kochali krásou skal. Děti hádaly  co skály představují . Největší zážitek jsme však měli z pohádkové přepravy  na lodičce na  skalním  jezírku

Tento výlet se dětem velmi líbil. Díky tomuto výletu si žáci rozšířili své zeměpisné znalosti a blíže se seznámili s okolím  města, ve kterém žijí.

Dopravní hřiště Náchod

Ve čtvrtek 14. června vyjeli žáci 1. stupně na dopravní hřiště v Náchodě, kde proběhla výuka. Žáci se zde naučili respektovat dopravní značky, což přispěje k jejich bezpečí o  prázdninách, kdy budou častěji jezdit na kole a stanou se tudíž účastníky silničního provozu.

Želva

Dne 4. 5. 2018 přinesla do školy paní Kollertová želvu zelenou. Všechny děti z I. stupně se o želvě dozvěděly zajímavosti ze života želvy. Nakonec si ji mohly pohladit a nakrmit.

Všeználek

Dne 3. 5. 2018 se konala školní olympiáda „Všeználek“. Děti z I. stupně a speciálních tříd plnily úkoly na čtyřech stanovištích.

1. Toulky přírodou: roční období, lesní zvěř, třídění ovoce a zeleniny

2. Angličtina v pohybu: zaměření na čísla, tvary a zvířata

3. Hrajeme si s písmenky: skládanky, doplňovačky

4. Kouzlení s čísly: geometrické tvary, matematické hlavolamy (ze zápalek)

Umístění:

I. – II. třída      1. místo – Bílek Aleš

                        2. místo – Koshelya Andrej

                        3. místo – Dostálová Veronika

III. třída           1. místo – Horváth Dominik

                        2. místo – Botošová Daniela

                        3. místo – Mateová Nela

IV. třída           1. místo – Čisár Diego

                        2. místo – Giňa Jaromír

                        3. místo – Ferenc Martin

V. třída            1. místo – Čepe Viliem

                        2. místo – Drozd Matěj

                        3. místo – Ferenc Josef

pálení Moreny

12. 4. 2018 pálení Moreny

V dubnový slunečný čtvrteční den jsme se rozloučili se zimou. Po krátkém povídání o Moreně jsme ukončili zimu zapálením Moreny. Poté jsme přivítali jaro básničkami a písničkami o jaru. Při hledání pokladu jsme zjistili, že jaro je už opravdu tady. V křoví se hemžily užovky. Akce se zdařila, počasí nám přálo.

Klauni

Dne 6. 4. 2018 nás navštívili klauni z daleké Moravy. Přivezli s sebou kufry. Děti musely najít správný klíč k jejich odemčení z velkého svazku klíčů. Panovala zde velmi příjemná a uvolněná atmosféra, která byla doprovázena hudbou.

Okresní výstava drobného zvířectva

Dne 11.5.jsme se vydali s žáky do  Náchoda  na výstavu drobného zvířectva. Děti si prohlédly  králíky, slepice, kohouty a holuby. Dozvěděly se o zvířatech nové informace a rozšířily si tak  přírodovědné znalosti.

Plavání nám končí

Náš plavecký kurz je u konce. Žáci se naučili mnoho plaveckých dovedností. Leckteří z nich pokořili i své obavy a strach z neznámého. Všichni byli spokojeni a šťastni. Kurz byl ukončen plaveckým závodem. Závodníci plavali jako o život a byl to opravdu velký a nelítostný souboj. Předávání diplomů bylo odměnou za snahu a dovednosti na kurzu. Poděkování patří instruktorkám motivujících naše žáky.

Velikonoční jarmark

V pátek 23. 3. se na Mírovém náměstí konal Velikonoční jarmark. Návštěvníci měli možnost zakoupit si výrobky žáků naší školy i jiných škol základních i mateřských a dětí z dětského domova, které vyrobili spoustu krásných velikonočních výrobků.

Turnaje ve fotbale
23. 3. 2018
Starší chlapci naší školy se zúčastnili turnaje ve fotbale. Umístili se na 1. místě a přivezli si putovní pohár. Byli vyhodnoceni jako nejlepší družstvo, hráli fair-play.
Turnaj vybíjené
Turnaj vybíjené

Žáci naší školy se zúčastnili turnaje ve vybíjené v Trutnově.

dívky 1. místo

chlapci 3. místo

Karneval „Vítejte v cirkuse“

Dne 14. 3. 2018 byl na naší škole uspořádán karneval s názvem „Vítejte v cirkuse“. Každá třída měla připravený svůj program, který předvedla ostatním. Bylo to zábavné, dětem se to velmi líbilo. Na závěr karnevalu byl tanec s hudbou a vyhodnocení jednotlivých vystoupení. Oceněni byli všichni.

Dny ředitelského volna

V souladu s § 24, odst.2., zákona č. 561/2004Sb., vyhlašuje ředitelství školy na dny 30.dubna 2018 a 7.května 2018 dny ředitelského volna. Volných dnů bude využito k vnitřním úpravám budovy školy.

Velikonoce

Od čtvrtka 29.března 2018 mají žáci  velikonoční prázdniny.

Pravidelná výuka začne v úterý 3.dubna 2018.

Velikonoční dílny

V týdnu od 12. 3. - 16. 3. 2018 začala jarní příprava (výzdoba nástěnek a oken). Pokračovala v pátek velikonočními dílnami. A završena bude v pátek 23. 3. Velikonočním jarmarkem na Mírovém náměstí, kde bude možnost zakoupit si výrobky žáků naší školy, které vyrobili v rámci vyučování a také velikonočních dílen.

Praktická škola-přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019 se nekonají.

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška, lékařské potvrzení pro studium na přihlášce je nutné.

Praktická škola jednoletá     78 - 62 - C/01

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků.

Praktická škola dvouletá    78 - 62 - C/02

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením , kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Kritéria přijetí:

-ukončená povinná školní docházka v základní škole speciální či v základní škole praktické s kombinací s dalším zdravotním postižením

-hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

-předpoklad úspěšného zvládnutí výše uvedených oborů vzdělání.

Zápis do první třídy

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašujeme zápis do první třídy.

Zápis proběhne ve středu 4.dubna 2018 od 14,00 do 16,00 hodin v budově školy ve III.třídě v přízemí. Rodiče přinesou - rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doporučení SPC,PPP k zařazení.

Jarní prázdniny

V týdnu od 26.2. do 2.3.2018 mají žáci jarní prázdniny.

Školní výtvarná soutěž

Začátkem  prosince jsme opět zahájili velkou školní výtvarnou soutěž na  téma  ,,Zima“. Žáci malovali, kreslili a  vybarvovali. Snažili se výtvarně vyjádřit  zimní nálady  a zimní přírodu. Děti malovaly s velkým nadšením. Soutěž je bavila. Nejlepší výtvarné práce byly odměněny a zdobí vestibul naší školy.

Plavání

Žáci naší školy se účastní plaveckého kursu v kongresovém centru VEBA.  Dle plánu budou absolvovat 10 lekcí. Instruktorky plavání žáky seznamují,  jak se nebát vody, splývat, dýchat do vody, ukazují jim způsoby plavání  a v neposlední řadě poučují o bezpečnosti při kursu.  Žáci přicházeli s velkými obavami z vody.   Skvělé paní instruktorky jsou trpělivé a žáky rafinovaně motivují  k plaveckým dovednostem a  výkonům.

Halloween

Jako již tradičně byl Halloween ve znamení strašidelných kostýmů, duchů a dlabání dýní. Krásnou dýni, kterou jsme si vypěstovali na školní zahradě si žáci ve III. třídě vydlabali dle své fantazie.  Nedílnou součástí byla i výroba masek . Tato tvořivá činnost se žákům moc líbí a baví je. Dýňovými strašidly jsme si vyzdobili třídu a posléze i prostor před školou.

Knihovna Broumov

V polovině prosince jsme se vypravili s žáky III. třídy do Městské knihovny v Broumově. Byli jsme mile překvapeni změnami.  Krásné nové sezení pro pohodlí čtenářů bylo k nepřehlédnutí, nový barevný nábytek taktéž. A protože byl čas Vánoc, tak tu nechyběl ani krásně nazdobený vánoční stromek.

Paní knihovnice se nás ochotně ujaly, přečetly žákům úryvky z knih pro děti a navodily velmi milou a příjemnou atmosféru. Povyprávěly žákům, k čemu a komu knihovna slouží, podle čeho se mají orientovat, jak vybírat knížky a jak se ke knihám mají chovat, na koho se mají obrátit, když potřebují poradit. Poté žáky provedly celým prostorem knihovny. Žáci si pak půjčovali a prohlíželi knihy dle vlastního výběru a uvážení. Nakonec jsme luštili zajímavý vánoční kvíz. Městskou knihovnu navštěvujeme pravidelně a vždy je to pro žáky přínosné a poučné.

 

                                                                                                                    Za III. třídu P. Pancnerová

                                                                                                                                        V. Pasulyová

Pololetní prázdniny

Ve středu 31.ledna 2018 končí I. pololetí školního roku 2017/2018. Hned ve čtvrtek 1.února 2018 zahajujeme  druhé pololetí. V pátek  2.února 2018 mají žáci prázdniny.

Čert, anděl a Mikuláš

Dnešní den byl nejen na naší škole ve znamení obav, strachu a někdy i slziček. Celé dopoledne žáci nedočkavě vyhlíželi onu obávanou trojici čerta, Mikuláše a anděla.  ,, Přání‘‘ se žákům vyplnilo poslední vyučovací hodinu. K našemu překvapení k nám do školy zavítali hned tři čerti a jeden Mikuláš, anděl se bohužel nedostavil. V tomto, ne příliš, příjemném obsazení se i ti nejstatečnější z nejstatečnějších obávali nejhoršího. A bylo tomu opravdu tak. Nejenže se čerti vyptávali každého zvlášť na jejich chování, ale o spoustě hříšníků již věděli své. Z této nepohody žáky vysvobodila písnička a básničky, které žáci s roztřesenými bradami odříkali. Ti hodní byli obdarováni a spokojeni a ti ostatní slibovali nápravu. Tradici budeme jistě za rok opakovat.

Projektový den - Zdraví

Poslední pátek v měsíci se jako vždy konal projektový den. Tentokrát na téma „Zdraví“. Třída II. a III. se šla podívat do garáží k nemocnici, kde jsou vozidla záchranné služby, a kde na ně čekala sestřička, aby dětem pověděla, co všechno taková služba obnáší. Z auta žákům vytáhla i batoh s léky, ukázala jim fonendoskop, přístroj na měření saturace a srdečního rytmu, dýchací přístroj, zásobníky na kapačky a další zdravotní pomůcky. Žáci se mohli podívat i do sanitky, kde bylo spoustu dalších přístrojů a vybavení k záchraně lidského života.

Žákům se návštěva líbila a tímto ještě jednou velmi děkují paní Vodochodské, která se jim celou hodinu věnovala a trpělivě odpovídala na všechny dotazy.

Olympiáda v Polsku

Dne 8. listopadu 2017 se naše škola zúčastnila Olympiády v nedaleké obci Nowa Ruda – Dziekowiec v Polsku. Tato akce byla zorganizována za spolupráce s obcí Křinice. Žáci naší školy se s velkou vervou pustili do soutěžních disciplín. Skákali a podlézali překážky, házeli míčky na cíl, běhali slalom a plnili mnoho dalších zajímavých disciplín, u kterých měli možnost, ukázat své dovednosti a schopnosti. Soutěže byly zajímavé a žáky bavili. Konec celého programu byl hodně sladký. Žáci byli obdarováni koblihou a krásnými zelenými příšerkami na památku, diplomem a medailí.                                         Touto cestou bychom chtěli zároveň poděkovat paní starostce Křinic za umožnění se této akce zúčastnit.

Pouštění draků

Ve čtvrtek šli žáci II. třídy pouštět draky. Po velké přestávce šli na cyklostezku, kde je pěkné místo bez drátů a stromů. Měli s sebou tři draky. Děti s draky musely běhat, jinak by nelítaly. Byla to zábava. Na cestě pak větší kluci zkoušeli utíkat se žákem na vozíku a i s ním pouštět draka. Byli z toho pěkně udýchaní, ale drak letěl krásně. Na závěr se žákům podařilo dostat draka na strom. Naštěstí šel lehce dolů a do školy se žáci se vrátili se všemi draky.

Školní výtvarná soutěž

Začátkem listopadu jsme zahájili velkou školní výtvarnou soutěž na  téma : ,,Podzim“. Žáci malovali, kreslili a  vybarvovali. Snažili se výtvarně vyjádřit  podzimní pocity. Soutěž se vydařila. Nejlepší výtvarné práce byly odměněny a zdobí vestibul naší školy.

Školní dopravní soutěž

V říjnu proběhla na našem školním hřišti velká dopravní soutěž. Připravili se přílby, koloběžky, kola,  mohlo se začít. Žáci si procvičili správnou koordinaci na kole, jízdu  kolem překážek, namalovali si semafor. Akce byla dětmi velmi pozitivně přijata. Jízda na kole je totiž velmi baví. K tomu všemu nám svítilo teplé podzimní slunce.

Houby

V pátek 8. 9. 2017 se třetí třída vydala hledat houby na nedaleká Pasa. V lese nás čekalo velké překvapení. Nejenže jsme se občerstvili spoustou ostružin, ale hub bylo tolik, že jsme je ani nepobrali. Převažovaly podhříbky a pravé hřiby. Všichni se vraceli z lesa spokojeni a příjemně unaveni.

Drakiáda

Drakiáda v naší škole proběhla za nepříznivých povětrnostních podmínek. Draci ne a ne vzlétnout. Naběhali jsme spoustu kilometrů, ale stálo to za to. Nakonec draci vzlétli a my jsme měli velikou radost.

Konec října byl ve škole ve znamení Halloweenu

Konec října byl ve škole ve znamení Halloweenu. Žáci třetí třídy si strašidelný svátek opravdu užili. Od rána probíhala ve třídě pracovní nálada. Vyráběli se netopýři, duchové, masky, kostlivci, pavouci i pavučiny…a spousta jiných halloweenských věciček. Nechybělo ani dlabání dýní, které nám krásně svítily a zdobily třídu. Halloween se vydařil a všichni si ho pěkně užili.

Výstava

V pátek 31. 10. 2017 žáci II. a IV. třídy navštívili výstavu obrazů z česko-polského plenéru. Obrazy byly různorodé. Některé barevné, některé namalované pouze obyčejnou tužkou. Viděli jsme tam sovu, psa, srnku, papouška, faraona, piráta z Karibiku, obrázek zimy, koláž na téma láska a ještě mnoho dalších krásných obrazů. Výstava se nám moc líbila a těšíme se na další.

Výběrové řízení

V září 2017 proběhlo výběrové řízení na výměnu 12 kusů střešních oken.

Olympiáda Nowa Ruda
Olympiáda Nowa Ruda
V sobotu 7. října 2017 byla část žáků I. stupně Základní školy na sportovní olympiádě v Nowe Rudě v Polsku.

Žáci tam jeli soutěžit ve fotbale, kopání do branky, her s padákem.Celkem bylo 19 stanovišť, na kterých závodníci hráli basket, hokej, florbal, chodili s míčkem na lžíci, shazovali kuželky, házeli kroužky na tyč, házeli míč do koše, chodili s polštářkem na hlavě, kličkovali s balonem, trefovali se polštářky do krabice, běhali, driblovali do obručí. Ke svačince dostali koláček a čaj. Ve volných chvílích si žáci užili tanec a na závěr dostali medaile. Slavnostní nástup i zakončení doprovodila hornická kapela.

Wenet
Wenet
Ve čtvrtek 7. září šla II. třída do zoologické zahrady. Zvířátkům žáci nesli nasbíraná jablíčka. Pan Weber dětem dovolil zvířata nakrmit.

Jablíčka chutnala kozám, lamám, velbloudům, oslíkům a ovcím. Další zvířata, která chodila po svých výbězích, byli černé labutě, kočky, slepičky, děti viděli i dikobraza. Sáček jablek děti nechaly ještě pro další krmení. Byl krásný babí den a tak si žáci návštěvu hezky užili.