00000049

Zápis žáků
Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

ZÁPIS ŽÁKŮ
do prvního ročníku školního roku 2021-2022 pro děti

se zdravotním postižením
a
speciálními vzdělávacími potřebami


Zápis se bude konat v budově školy:
Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

ve středu 7. dubna 2021 od 13:00 do 15:00 hod.

V případě, že nebude možná osobní přítomnost dětí z důvodu vládních nařízení,
proběhne zápis individuálně.

Zákonní zástupci musí doložit:
  1. rodný list dítěte
  2. občanský průkaz
  3. rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
Těšíme se na Vás!
Mgr. Petra Pancnerová, ředitelka školy

Informace na telefonním čísle : 491 522 194
e-mail: zvs.broumov@seznam.cz
Přijímací řízení 2021
Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

vyhlašuje první kolo

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do oborů středního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na

Praktickou školu jednoletou (78 – 62 – C/01)
a
Praktickou školu dvouletou (78 – 62 – C/02)


Přijímací řízení se bude konat v budově školy:
Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

ve čtvrtek 22. dubna 2021 v 8:00 hod.

V případě, že nebude možná osobní přítomnost studentů
z důvodu vládních nařízení, proběhne přijímací řízení individuálně.

Kritéria přijímacího řízení:
  1. splnění povinné školní docházky
  2. odevzdání kompletně vyplněné přihlášky spolu s lékařským posudkem a zdravotní způsobilostí
  3. doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Těšíme se na Vás!
Mgr. Petra Pancnerová, ředitelka školy

Informace na telefonním čísle : 491 522 194
e-mail: zvs.broumov@seznam.cz
Inspekční zpráva
Školní řád
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017