00000052

Aktuální jídelníček
Ceny obědů
Ceny obědů
Cena svačiny pro žáky školy 13 Kč
Ceny obědů děti 3 – 6 let 21 Kč
  žáci 7 – 10 let 24 Kč
  žáci 11 – 14 let 26 Kč
  žáci nad 15 let 28 Kč
     
Cena obědů pro cizí strávníky 60 Kč
Cena obědu pro cizí strávníky s dovážkou až do domu 65 Kč
     
Každý den je zajištěn výběr ze dvou hlavních jídel  
Každý pátek se pečou buchty, cena za 1ks 7 Kč
 
Obědy i buchty si lze objednat u paní Suchánkové osobně nebo telefonicky na čísle 491 524 261 nebo 731 565 143, email: ps.zvs.jidelna@seznam.cz
Kuchaři: Jitka Prosová, Pavel Strelec
Pomocná kuchařka: Marta Chotěborská